Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupė organizuoja informacinius susitikimus rajono seniūnijose

2015-03-23 10:17

VVG veiklaZaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup? kovo 24 d. – balandžio 3 d. rajono seni?nijose bei atskiruose kaimuose organizuoja susitikimus su seni?nij? gyventojais, illness verslo ir bendruomen?s atstovais.

Susitikimo tikslas – atlikti seni?nij? gyventoj?, approved vieš?j? ir verslo subjekt? apklaus? bei išaiškinti poreiki? prioritetus, approved kurie b?tini rengiant Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s veiklos strategij? iki 2023 met?.

Kvie?iame aktyviai dalyvauti!

Susitikim? grafikas.

Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s

informacija

 

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .