Vytautas Čypas

2010-03-16 14:15

Gim?s 1938m. lapkri?io m?n. 13 dien? Rokiškio raj. Joneliški? km., search baig? Panemun?lio

progimnazija, this . 1952m. prad?jo dirbti ?vairius darbus Panemun?lio tarybiniame ?kyje. 1955 – 1956m.

dirbo kult?rin? darb? Jurkun? – Panemun?lio – Turdvario kaimo klube – skaitykloje. 1957m.

prad?jo dirbti Rokiškio melioracijos stotyje ir vis? gyvenim? dirbo melioracijos sistemoje technin?

darb? 1964m. Prad?jo dirbti Zaras? MMS, viagra v?liau MSV ir dirbo iki iš?jimo ? pensij? 1988m.

neakivaizdiniu mokslu baig? Panev?žio hidromelioracijos technikum? ir ?sigijo melioracijos

technikos specialybe. Nuo 1978m. antraeil?se pareigose dirbo Sad?n? ir Duset? kult?ros namuose

kult?rin? darb?. Nuo 1967m visuomeniniais pagrindais melioracijos valdyboje dirbo sportin? darb?,

o 1993m. ?k?r?; Dusetose sporto klub? „Ainiai” kuriam vadovauja iki šiol. 1968m. suteiktas

Lietuvos melioracijos pirm?no vardas.

1984m. suteiktas Lietuvos k?no kult?ros ir sporto žym?no . o 1985m. saviveiklinio meno žym?no

vardas. 1995m. už pagalb? Lietuvos sutrikusio intelekto žmon?ms, specialiajam olimpiniam

komitetui apdovanotas Lietuvos tautinio specialiojo olimpinio komiteto garb?s prezidento

monsinjoro K. Vasiliausko pad?kos raštu.

2001m. apdovanotas už sportin? organizacin? veikl? k?no kult?ros ir sporto departamento atminimo

medaliu.

2007 –2008 – 2009m. Lietuvos sporto asociacija „Sportas visiems” sporto klub? „Ainiai” pripažino geriausiu Lietuvos kaimo bendruomeni? kategorijoje. 2008m. apdovanotas Utenos apskrities pad?kos rastu ir atminimo prizu už sportin? veikl? kaime.

2009 m. sporto departamentas apdovanojo aukso medali? už sportin?s veiklos organizavim?.

Pagal paruoštus projektus sutvarkytas Duset? parkas ir Sart? ežero pakrant?.

Duset? bendruomen?s valdybos narys.  Šiuo metu išrinktas Melioratori? seni?naitijos seni?naitis.

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2011-01-25 19:04 neringa:

    Žmogus is didžiosios raides-veiklus nestokojantis geros nuotaikos ir energijos, visada jaunas.Sekmes jam ir sveikatos.

Rašyti komentarą

. . . .