Vietos projektų vykdytojai kviečiami į mokymus „Mokėjimo prašymo rengimas“

2011-12-12 10:53

Informuojame, link kad Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?, salve ?gyvendindama projekt? „Zaras? savivaldyb?s VVG strategij? ?gyvendinan?i? asmen? ir potenciali? pareišk?j? geb?jim? ugdymas“ Nr. PV-KU-10-1-002613-PR001 pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007 -2013 m. programos priemon?s „Parama VVG veiklai, ?g?džiams ?gyti ir aktyviai pritaikyti“  veiklos  srit? „Parama vietos pl?tros strategij? ?gyvendinantiems asmenims mokyti ir konsultuoti“,   organizuoja mokymus vietos projekt? pareišk?jams tema „Mok?jimo prašymo rengimas“.
Mokymai ?vyks:
•    2011 met? gruodžio 15 d., 10 val., Zarasuose, S?li? a. 22, (305 kab. ) vietos pareišk?jams, kuri? vietos projekto paraiškos registracijos numeris nuo LEADER-11-ZARASAI- 01-001 iki LEADER-11-ZARASAI- 01-011;
•    2011 met? gruodžio 16 d., 10 val., Zarasuose, S?li? a. 22, (305 kab. ) ) vietos pareišk?jams, kuri? vietos projekto paraiškos registracijos numeris nuo LEADER-11-ZARASAI- 01-012 iki LEADER-11-ZARASAI- 01-023.
Prašome registruotis telefonais: (8 385) 37051, (8 385) 37052 arba  elektroniniu paštu vvg@zarasai.lt iki gruodžio 14 d.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .