Velykų šventė Sadūnuose su „beždžioniukais“

2010-04-21 07:09

Balandžio 4-?j? dien?, visit web kuomet kiti dar lenktyniavo kas daugiau nukaus kiaušini? prie stalo, visit Sad?niškiai ruoš?si paskutiniai savo Sad?n? kaimo šventei „beždžioniukai“. Visi kas tik neting?jo: ir vaikai, ir paaugliai, ir kitas, jau studentaujantis ar dirbantis jaunimas tur?jo sau vaidmen?. Vieni rimtesn?, o kiti juokingesn?, nors ir juokis iki ašar? pamat?s ši? vaidyb?, kuri? pamat?me

Kaip ir kiekvienais metais, sal? prisipild? smalsuoli?. Tai nebuvo vien jaunimas at?j?s paži?r?ti draug?. Sal?jo k?d?se girgžd?jo ir dar nematyti veidai. Nuo senuk? raitytais ?sais, bobu?i? g?l?tomis skaromis iki inteligentišk? dam? ir j? palydov?. Žinoma, didži?j? dal? ži?rov? už?m? jaunimas – veikliausia grandis.

Ži?rov? juok?, plojimus o kartais ir diskusijas audrino netik?ti dalyvi? vaidmenys ir ved?j? improvizacijos. Turb?t išskirtiniausiu pasirodymu tapo dainel? „Vilkas ir septyni ožiukai“, stebinantis savo netikrais atlik?jais. Realyb?s šou projektuose ? ‚, naujam gyvenimui‘‘ prikelta legendin?s Anties daina „Ne tau Martynai“ neliko ir ?ia nepamin?ta. Ta?iau visgi didži?j? dal? pasirodym? at?m? užsienio atlik?jai. Su tikraisiais atlik?jais, savo choreografija, galin?ios lygintis keturios merginos, nustebino visus pam?gdžiodamos Pussycat Dolls dain? „Hush Hush“. Taip pat lietuvišk?j? atlik?j? energijos nepagail?jo ir viliokiškoji „Ir?na“ su „M. Jampolskiu“, savo apsirengimo stiliumi gr?ž? ? XX-?j? amži?.

Po pasirodym? visi dalyviai kartu iš?jo ? scen?, o Sad?n? kaimo kapelos lyderis Ram?nas Lisinskas su Monika Pamakštyte gyvai uždainavo. Mergait? pirm? kart? užlipo ant scenos dainuoti ir tikim?s, kad tai paskata jos tolesnei muzikos karjerai. Ši švent? Sad?n? vaikams buvo paskutin?, kuriai buvo ruošiamasi kone vis? pavasar?. Jie gal?jo tobulintis šokyje ir po truput? atrast save. Tiems, kas negali to daryti kitur, tai vienintel? proga ir deja paskutin?. Šiemet švent?me ne tik jaukias bet ir linksmas Velykas su „Beždžionikais“.

Pareng?:

Kristina Igliukait?

Laikraš?io „Dusetos“ informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .