Vandens pramogos „Šlyninkos malūne“

2010-07-08 13:20

Š.m. liepos 6d. JOD jaunimas susirinko i Šlyninkos vandens mal?n?, ed kur  suorganizavo puiki? vasarišk? vandens pramog? švent?.

Nikajos up?s vagoje ?sireng?me tinklinio  aikštel? ir žaid?me tinklin? vandenyje. Tai pad?jo neperkaisti šilt?  dien? ir laik? leidome daug smagiau, nurse nei per ?prast? tinklin?. V?liau  suorganizavome vandens kar? besim?tydami vandens pilnais balionais. Kad  sušiltume po vandens pramog?, sureng?me ir futbolo varžybas, bei dar  daugyb? smagi?, vasarišk? pramog?. Išalk? pasistiprinome blynais ir  namine gira.

Visi švente buvo labai patenkinti,nes laikas buvo praleistas  nepakartojamai. Manome, kad ateityje tai taps tradicine  JOD nari? susib?rimo švente.

Maloniai kvie?iame prisijungti aktyvius, linksmus ir geranoriškus jaunuolius prie m?s? draugiško ir vis besiple?ian?io JOD b?rio!

Zaras?  JOD pirmininkas Martynas Veselis

JOD – prisijunk ir tu facebooke

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .