UŽGAVĖNĖS ŠLYNINKOS MALŪNE!!!

2013-01-17 20:23

Prad?jome ruoštis varyti žiem? iš kiemo.VASARIO 9-OJI – UŽGAV?N?S!!!
Šioje švent?je smagu b?ti artistu ar ži?rovu, ampoule o gal-?domiu personažu.
Kas neturite kauki?, diagnosis kvie?iame atvykti ? Šlyninkos mal?n? sausio 19,26 d.d.
(šeštadieniais) nuo 12 val., pasigaminti užgav?ni? kauki?, kuriomis pasipuošime per švent?.
Iki maloni? susitikim?.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .