Tradicijas puoselėkime kartu

2011-03-20 11:32

„Šlyninkos vandens mal?nas“, thumb nuoširdžiai d?koja visiems, page pra?jusiais metais par?musiems 2%  pajam? mokes?iu. Šie pinig?liai buvo panaudoti puosel?jant autentiškas kult?rinio paveldo tradicijas. Mal?no aplinkoje, nebe vienus metus nuolat organizuojami ?vair?s renginiai, edukacin?s programos, vykdoma šviet?jiška veikla, ?traukiant jaun?j? kart?.  Šiais metais mums taip pat labai reikia J?s? palaikymo ir paramos. J?s galite paskirti mums 2 % savo pajam? mokes?io, sumok?to pra?jusiais metais. Tai nepareikalaus J?s? papildom? materialini? išlaid?, o m?s? bendruomenei tai bus didel? parama.

Deklaruodami pajamas, nurodykite šiuos duomenis:

Bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“

?mon?s kodas: 302306671

Adresas:  Šlyninkos k. Zaras? r.

A/S: LT137300010114093065

Telefonas pasiteirauti: 8 686 23348

Užpildykite deklaracij? per 5 min:

http://deklaravimas.vmi.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .