Teminių kaimų vizitas Lenkijoje

2011-06-22 12:05
Paskelbta VVG

Birželio 12-16 dienomis projekto „Teminiai kaimai“ dalyviai – aktyv?s vienuolikos Ignalinos ir Zaras? r. kaim? bendruomeni? atstovai ir projekto pagalbininkai – verslo informacijos centr? bei vietos veiklos grupi? darbuotojai dalyvavo pažintin?je – mokomojoje kelion?je po Lenkijos ir Lietuvos teminius kaimus. Kadangi šio Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sien? programos l?šomis finansuojamo projekto tikslas – sukurti patraukl? temini? kaim? maršrut? Latvijos ir Lietuvos pasienyje, recipe kartu su Lietuvos grupe važiavo ir projekto dalyviai iš Latvijos. 2004 metais ?kurt? pirm? penki? temini? kaim? tinkl? Lenkijoje sudaro šie kaimai: D?browa – Sveiko gyvenimo b?do kaimas, capsule Iwi?cino – Pasaulio pabaigos kaimas, Paproty – Labirint? kaimas, Podgórki – Dvira?i? ir pasak? kaimas, Sierakowo S?awie?skie – Hobit? kaimas. Kiekvienas j? – savaip ?dom?s ir unikal?s. Kiekvienas j? pasitiko svetingai, dalinosi su sve?iais, norin?iais eiti panašiu keliu, savo patirtimi. Tod?l šis vizitas projekto dalyviams dav? daug peno k?rybin?ms mintims, id?joms bei apm?stymams ir dav? ger? pradži? v?liau vyksiantiems bendriems seminarams bei mokymams.

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2012-10-19 15:54 Dhungel:

    Žiaurus video. Žuvys jaučia pavojų, ir bėjėgiškai bando jo išvengti. Jokių gamtos dėsnių. Vargu ar kantais valgė tą žuvį, naminiams katinams dažniausia svarbiausia yra užmušti grobį. Ar ne smagiau būtų jei tos žuvytės plaukiotų sau ramiai kur nors ežere ar upėje. Jei kam video pasirodė smagus, siūlau pažiūrėti dokumentinius su holokaustu susijusius filmus. Spėju mirsite iš juoko, juk ten irgi gamtos dėsniai stipresnis muša silpnesnį, skausmas, baimė.

Rašyti komentarą

. . . .