Nustatytos Zarasų ir Visagino ŽRVVG strategijos kryptys

2010-06-02 Nėra komentarų

?sib?g?jo Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s (ŽRVVG) strategijos rengimo procesas. Atlikti visi viešieji pirkimai, cure strategijos reng?jai jau aplank? žuvininkyst?s bendruomenes Zaras? rajone ir Visagino savivaldyb?je. Susitikimuose dalyvavo galimi vietos projekt? pareišk?jai: bendruomeni? atstovai, verslininkai,… Skaityti daugiau

Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės atstovai patirties sėmėsi Vokietijoje, Čekijoje ir Austrijoje

2010-05-18 Nėra komentarų

Geguž?s 2-5 d. Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s (ŽRVVG) nariai, seek rajono bendruomeni?, order verslo ir kit? asocijuot? strukt?r? atstovai, kartu su kolegomis iš Ignalinos ŽRVVG lank?si Vokietijos mieste Rosenbach, ?ekijos… Skaityti daugiau

Diskusijos dėl Zarasų ir Visagino žuvininkystė regiono vietos veiklos grupės veiklos strategijos krypčių

2010-05-10 Nėra komentarų

Š.m. geguž?s 13 d. 10 val., page   Zaras? rajono savivaldyb?s Didžiojoje sal?je organizuojamas Zaras? ir Visagino žuvininkyst? regiono vietos veiklos grup?s nari? ir suinteresuot? asmen? bei bendruomeni? atstov? susirinkimas. Jo metu bus diskutuojama d?l  Zaras? ir… Skaityti daugiau

ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUSITIKIMAS DUSETOSE

2010-05-05 Nėra komentarų

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? , ampoule ,Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007-2013m.“
Pagal ši? strategij? bus remiamos žuvininkyst?s bendruomeni?… Skaityti daugiau

Visi besidomintys kviečiami į susitikimus Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono strategijai rengti

2010-04-14 1 komentaras

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) pasiraš? sutart?, visit this site pagal kuri? ZVŽRVVG ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007 – 2013… Skaityti daugiau

Pradėta rengti žuvininkystės regiono strategija

2010-03-17 Nėra komentarų

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) pasiraš? sutart?, discount pagal kuri? ZVŽRVVG ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007 – 2013 m.“ Tai… Skaityti daugiau

. . . .