Dusetiškiai kartu su lenkais kovojo prieš vokiečius

2012-09-05 Nėra komentarų

Geri, viagra 100mg draugiški bendradarbiavimo ryšiai susiformavo tarp Duset? bendruomen?s ir Lenkijos Malvos miesto. Pirmas žingsnis buvo lietuvi? vaik? stovykla su 10 lenk? Dusetose. Dabar buvo gautas vardinis kvietimas seni?nui Sauliui K?bliui, seni?no pavaduotojui Raimondui Parakevi?iui ir Duset?… Skaityti daugiau

Žmonų nešimo sporto apžvalga

2010-07-13 Nėra komentarų

Pernai Dusetose prad?tas kultivuoti žmon? nešimo sportas ?gavo didelius tempus ir iškeliavo ? Europos platumas, no rx 2009 m. Dusetose Sart? ežero pakrant?s trasoje buvo surengtas pirmas šalies ?empionatas. Nugal?jo sportininkai iš Marijampol?s Vytautas Kirkliauskas ir Neringa Grinkevi?i?t?… Skaityti daugiau

ŠVENTĖ, PAPUOŠUSI DUSETŲ KASDIENYBĘ

2010-07-09 Nėra komentarų

Didžioji dusetiški? švent?, kuri vyko liepos 3 – 4 dienomis ir ? kuri? suvažiavo daug kraštie?i?  ir sve?i? jau tapo istorija. Ši Kraštie?i? švent?, what is ed vykstanti Dusetose kasmet – jau šeštoji. Malonu… Skaityti daugiau

APIE FUTBOLĄ Utenos apskrityje

2010-06-02 Nėra komentarų

Pavasariui vos prasid?jus Visagino miesto sporto komplekso sal?je vyko Utenos apskrities moter? mažojo futbolo pirmenyb?s. Turnyre susigr?m? penkios komandos iš ?vairi? miest? ir miesteli? – dvi Visagino komandos, stuff Ignalinos, Duset? bei J?žint? atstov?s.

Pirmoje dvikovoje susikov? Duset?… Skaityti daugiau

Viena moteris vadovauja septyniems vyrams

2010-04-19 Nėra komentarų

10 met? jubiliejus yra nedidelis, rx bet kas jei jis pravedamas šiltai, draugiškai, visus sve?ius ir ži?rovus mielai priimant, jis atrodo labai šventiškai ir ?sp?dingai. Taip atrod? Antazav?s kaimo kapelos jubiliejinis koncertas, ?vyk?s graž?, šilt? Atvelykio dien?. Kapela… Skaityti daugiau

Sartų ežere žuvys buvo pasislėpusios

2010-03-18 Nėra komentarų

Ankstyv? pirm? kovo sekmadien? automobiliai v?l vyko link  Duset? hipodromo, troche kur kaimo turizmo sodybos teritorijoje vyko tradicin?s, medical jau 10 kart? surengtos Aukštaitijos bendruomeni? poledin?s ž?kl?s varžybos.

Dalyvius g?sdino netik?tai stiprus šaltukas, vilnie?iai net nesp?jo… Skaityti daugiau

Dusetų tinklininkai – rajono čempionatai

2010-03-17 Nėra komentarų

Viena iš populiariausi? rajone sporto šak? yra tinklinis. Rajono pirmenyb?se dalyvavo 7 vyr? ir 5 moter? komandos. Nugal?jo Duset? vyr? ir moter? komandos. Treneris Vidas ?ekas.

Vyr? komanda: Tomas Likauskas, online Svaj?nas Likauskas, Edgaras Pocius, Mindaugas P?ras, Paulius… Skaityti daugiau

Vytautas Čypas

2010-03-16 1 komentaras

Gim?s 1938m. lapkri?io m?n. 13 dien? Rokiškio raj. Joneliški? km., search baig? Panemun?lio

progimnazija, this . 1952m. prad?jo dirbti ?vairius darbus Panemun?lio tarybiniame ?kyje. 1955 – 1956m.

dirbo kult?rin? darb? Jurkun? – Panemun?lio – Turdvario… Skaityti daugiau

. . . .