2016-02-03 Nėra komentarų

Uzgavenes-01

Tikroji Užgavėnių diena nustatoma atskaičiuojant 40 dienų iki šv. Velykų. Bažnyčios tradicijose šis tarpsnis – tai gavėnia, primenanti pasaulio Išganytojo apmąstymus vienumoje prieš pradedant Kryžiaus kančių kelią.

2013-02-16 Nėra komentarų

Liaudiškose krikš?ionišk? taut? tradicijose paskutin?s dienos prieš Pelenij?, approved gav?nios pradži?, viagra buy šven?iamos labai smagiai, nurse pokštaujant ir puotaujant. Lietuviškos Užgav?n?s yra išskirtin?s Europoje savo archajiškumu. J? papro?iai – ?vairi? laikme?i? tik?jim? bei… Skaityti daugiau

UŽGAVĖNĖS ŠLYNINKOS MALŪNE!!!

2013-01-17 Nėra komentarų

Prad?jome ruoštis varyti žiem? iš kiemo.VASARIO 9-OJI – UŽGAV?N?S!!!
Šioje švent?je smagu b?ti artistu ar ži?rovu, ampoule o gal-?domiu personažu.
Kas neturite kauki?, diagnosis kvie?iame atvykti ? Šlyninkos mal?n? sausio 19,26 d.d.
(šeštadieniais)… Skaityti daugiau

Trečias kartas NEMELUOJA…

2012-02-27 Nėra komentarų

Jau tre?i?j? kart? Šlyninkos vandens mal?no prieigose nušurmuliavo smagi Užgav?ni? švent?. Su pavasariškai švietusia saulute, discount ne?kyriu šaltuku, sniego marška ant lauk? ir storu ledu, sukaus?iusiu iki pat nauj? met? pradžios be poilsio burbuliavusi? Nikaj?. Ne veltui sakoma,… Skaityti daugiau

Kvietimas į užgavėnes

2012-02-13 Nėra komentarų

Ši? met?, recipe vasario 18 dien? ( šeštadien?), 12 val., Šlyninkos vandens mal?no prieigose vyks  jau tradicin?mis tapusios  Užgav?n?s.
Kvie?iame atvykti visus, juk Užgav?n?s – pati linksmiausia liaudies švent? visai šeimai. Švent?je pramogaus ne tik vaikai su… Skaityti daugiau

Užgavėnių šventei artėjant

2012-01-31 Nėra komentarų

Nepab?g? spustel?jusio šaltuko visi norintys tinkamai pasirengti art?jan?ioms Užgav?n?ms, thumb savaitgal? rinkosi ? bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?no“ kromel?. ?ia buvo galima sutikti ir štadvilie?i?, online ir zarasiški?. Rinkosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Vis?… Skaityti daugiau

. . . .