Kviečiame į seminarą

2010-07-12 1 komentaras

Liepos 8 dien? Valstybiniam turizmo departamentui prie ?kio ministerijos paskelbus projekto EDEN (angl. European Destinations of Excellence) „Lietuvos turizmo traukos vietov? 2010. Darnusis vandens turizmas“ nugal?tojus ir patraukliausia Lietuvos vandens turizmo vietove pripažinus  Zaras? krašt?, pharmacy  ženkliai padaug?jo besidomin?i?… Skaityti daugiau

ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUSITIKIMAS DUSETOSE

2010-05-05 Nėra komentarų

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? , ampoule ,Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007-2013m.“
Pagal ši? strategij? bus remiamos žuvininkyst?s bendruomeni?… Skaityti daugiau

Visi besidomintys kviečiami į susitikimus Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono strategijai rengti

2010-04-14 1 komentaras

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) pasiraš? sutart?, visit this site pagal kuri? ZVŽRVVG ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007 – 2013… Skaityti daugiau

Zarasų savivaldybės VVG kviečia kaimo bendruomenes į seminarus

2010-04-08 Nėra komentarų

Zaras? savivaldyb?s VVG kvie?ia kaimo bendruomenes ? Lietuvos Respublikos  žem?s ?kio r?m? organizuojamus seminarus:
       „Kaimo bendruomeni? projektin?s veiklos skatinimas“ 3 val., troche lektor?  – LR žem?s ?kio  r?m? Pl?tros skyriaus ved?ja   Goda Burokien?. 
       „Kaimo… Skaityti daugiau

Pradėta rengti žuvininkystės regiono strategija

2010-03-17 Nėra komentarų

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) pasiraš? sutart?, discount pagal kuri? ZVŽRVVG ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007 – 2013 m.“ Tai… Skaityti daugiau

ŽINIOS PADEDA NEATSILIKTI NUO GYVENIMO

2010-03-17 Nėra komentarų

Vasario 24 – 28 dienomis Zarasuose vyko seminaras, buy more about kuriame dalyvavo aktyv?s rajono gyventojai, dirbantys bendruomen?se ir rengiantys projektus, nutar? gauti žini? apie viešuosius pirkimus ir buhalterin? apskait? vykdant projekt? finans? valdym?. Šiuos mokymus organizavo Zaras?… Skaityti daugiau

. . . .