Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis Toliejuose

2010-07-09 Nėra komentarų

Jau tradicija tap?s Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydis šiais metais šešt?j? kart? sukviet?  Anykš?i?, order Utenos, case Mol?t?, illness Zaras?, Ignalinos ir kit? aplinkini? rajon? kaimo bendruomeni?, valdžios, verslo, mokslo ir spaudos atstovus susiburti draug?n,… Skaityti daugiau

ŠVENTĖ, PAPUOŠUSI DUSETŲ KASDIENYBĘ

2010-07-09 Nėra komentarų

Didžioji dusetiški? švent?, kuri vyko liepos 3 – 4 dienomis ir ? kuri? suvažiavo daug kraštie?i?  ir sve?i? jau tapo istorija. Ši Kraštie?i? švent?, what is ed vykstanti Dusetose kasmet – jau šeštoji. Malonu… Skaityti daugiau

STASIUKO MUGĖ PRIE SENOJO ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNO

2010-05-11 Nėra komentarų

Stasiuko muge 2010 ZarasaiZaras? rajone vis aktyviau reiškiasi bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“. Aktyv?s šio mal?no šeimininkai Regina Veselien? ir Stasys Sutkauskis tampa graži? rengini? sumanytojai ir reng?jai. Š? kart? ši bendruomen? dar syk? nustebino zarasiškius nauju ir originaliu sumanymu.

Visi mes džiaugiam?s gražia… Skaityti daugiau

„Būgiukai“ – rajoninių ir zoninių šviesoforo varžybų nugalėtojai

2010-05-05 Nėra komentarų

Kiekvien? pavasar? atgyja gyvyb? ne tik miškuose ir parkuose. ? gatves pabyra Duset? Kazimiero B?gos gimnazijos pradinukai, order kurie savo mokytoj? padedami ruošiasi kasmetin?ms „Šviesoforo“ varžyboms. Šios varžybos yra viena iš m?s? šalyje organizuojamo konkurso „Saugokime jaunas… Skaityti daugiau

KONCERTAS „BŪK SVEIKAS, PAVASARI“

2010-04-21 Nėra komentarų

sickness ” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/04/Justinos-Deinyt?s-ir-Živil?s-Kalasauskait?s-foetepijoninis-duetas-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />Koncertas „B?k sveikas, pavasari“ Duset? Meno mokykloje balandžio 15 dienos popiet?, vyko jau dešimt? kart?. Tai fortepijonini? ansambli? koncertas, kuris jau tapo tradiciniu ir labai reikšmingu Duset? Meno mokyklos fortepijono klas?s moksleiviams. Nors ži?rov?… Skaityti daugiau

Velykų šventė Sadūnuose su „beždžioniukais“

2010-04-21 Nėra komentarų

Balandžio 4-?j? dien?, visit web kuomet kiti dar lenktyniavo kas daugiau nukaus kiaušini? prie stalo, visit Sad?niškiai ruoš?si paskutiniai savo Sad?n? kaimo šventei „beždžioniukai“. Visi kas tik neting?jo: ir vaikai, ir paaugliai, ir kitas, jau studentaujantis… Skaityti daugiau

Maža mokykla – dideli laimėjimai

2010-03-31 Nėra komentarų

page Gust?, pharm Justina, order Živil? su mokytoja” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/03/konkurso-nugal?tojos-Vilt?-Gust?-Justina-Živil?-su-mokytoja-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />Kovo 26 dien? Utenos muzikos mokykloje ?vyko 9-asis respublikinis fortepijonini? ansambli? konkursas ,,Muzikin?s akimirkos“. Konkurse dalyvavo 42 fortepijoniniai ansambliai iš visos Lietuvos: Alytaus,… Skaityti daugiau

UŽGAVĖNĖS PRIE SENOJO ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNO

2010-02-19 1 komentaras

Zaras? krašte tris šimtme?ius gražuol? Nikaja savo kairiajame krante suko senojo Šlyninkos vandens mal?no girnas. Dabar jau senokai tai daro elektra ir daugelis ši? rajono ?žymyb? buvo bebaig? pamiršti. Šis unikalus technikos paveldo statinys yra su išlikusia autentiška ?ranga. Mal?ne… Skaityti daugiau

. . . .