Iš konkurso sugrįžus

2010-04-27 Nėra komentarų

Jau  aštunt? kart? Naujenes muzikos mokykla sukvie?ia jaunuosius akordeonininkus išm?ginti savo j?gas tarptautiniame konkurse. Šiais metais konkurse Latvijai atstovavo Rygos, order Daugpilio, no rx R?zekn?s bei kit? šalies muzikos mokykl? aukl?tiniai. Atvyko jaunieji atlik?jai… Skaityti daugiau

TIKIME LAISVE

2010-03-31 Nėra komentarų

Nacionalinis bendruomeni? konkursas  TIKIME  LAISVE  skirtas Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dvidešimtme?iui.

2010 m. Lietuva mini svarbi? dat? – Lietuvos Nepriklausomyb?s atk?rimo dvidešimtmet?. Panašiomis progomis paprastai ir nat?raliai kyla poreikis ?vardyti pamatinius šiandienos m?s? valstyb?s reiškinius. Vienas j? neabejotinai yra pilietiška visuomen?… Skaityti daugiau

Maža mokykla – dideli laimėjimai

2010-03-31 Nėra komentarų

page Gust?, pharm Justina, order Živil? su mokytoja” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/03/konkurso-nugal?tojos-Vilt?-Gust?-Justina-Živil?-su-mokytoja-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />Kovo 26 dien? Utenos muzikos mokykloje ?vyko 9-asis respublikinis fortepijonini? ansambli? konkursas ,,Muzikin?s akimirkos“. Konkurse dalyvavo 42 fortepijoniniai ansambliai iš visos Lietuvos: Alytaus,… Skaityti daugiau

. . . .