ATVIRAS LAIŠKAS ARBA KAI MANANTYS KITAIP „TAMPA“ VAGIMIS

2010-12-14 Nėra komentarų

„Venk žmoni?, check kurie stengiasi sumenkinti tavo siekius. Menki žmon?s taip nuolat daro…“ – taip apie menkus žmon?s pasak? žinomas rašytojas Markas Tvenas. Ta?iau kaip pavadinti žmog?, rx kuris siekia sumenkinti ne vieno asmens, ta?iau daugelio… Skaityti daugiau

Akcija „Padovanok spindulėlį šviesos“

2010-12-02 Nėra komentarų

Asociacijos „Zaras? jaunimas“, pill vienijan?ios Zaras? krašto jaunimo organizacijas, health nariai rengia Kal?din? akcij? skirt? paremti m?s? rajono kaimišk?sias bibliotekas bei vaik? darželius.

Šiuo finansiškai sunkiu metu kaimo bibliotekos bei darželiai neturi pakankamai l?š? ?sigyti taip… Skaityti daugiau

Mes už pokyčius Zaraso ežero Didžiojoje saloje – turėkime geriausią paplūdimį Lietuvoje!

2010-11-09 5 komentarų

Zaras? jaunimo grup? siekia išsakyti savo poži?r? ir atkreipti visuomen?s, cheapest ?vairi? organizacij?  ir Zaras? savivaldyb?s d?mes? ? šiuo metu itin aktyviai ir prieštaringai svarstom? Zaraso ežero Didžiosios salos papl?dimio zonos klausim?.

Jau kur? laik? viešojoje erdv?je galime… Skaityti daugiau

PRIE SENOJO ŠLYNINKOS MALŪNO GRAŽI JAUNIMO ŠVENTĖ

2010-09-29 Nėra komentarų

Tik neseniai susib?r? Šlyninkos vandens mal?no bendruomen?, more about ta?iau ji gars?ja gražiais darbais ne tik rajone – apie ?sp?dingas šventes žinoma toli nuo Zaras?. Š? kart? mal?no bendruomen? pakviet? visus ? Zaras? jaunimo centro direktoriaus Romo Dobrovolskio… Skaityti daugiau

. . . .