Jaunimo stovykla — „Antazavė 2011“

2011-09-02 Nėra komentarų

2011 m. rugpj??io 9-12 dienomis Antazav?s jaunimo klubas „Horizontas“ vykd? Zaras? rajono savivaldyb?s finansuot? projekt? Jaunimo stovykla — „Antazav? 2011“.

Projektas skirtas Antazav?s krašto jaunimui, cialis 40mg kurio metu buvo siekiama užtikrinti kaimišk? vietovi? jaunimo užimtum?,… Skaityti daugiau

ATVIRAS LAIŠKAS ARBA KAI MANANTYS KITAIP „TAMPA“ VAGIMIS

2010-12-14 Nėra komentarų

„Venk žmoni?, check kurie stengiasi sumenkinti tavo siekius. Menki žmon?s taip nuolat daro…“ – taip apie menkus žmon?s pasak? žinomas rašytojas Markas Tvenas. Ta?iau kaip pavadinti žmog?, rx kuris siekia sumenkinti ne vieno asmens, ta?iau daugelio… Skaityti daugiau

Vandens pramogos „Šlyninkos malūne“

2010-07-08 Nėra komentarų

Š.m. liepos 6d. JOD jaunimas susirinko i Šlyninkos vandens mal?n?, ed kur  suorganizavo puiki? vasarišk? vandens pramog? švent?.

Nikajos up?s vagoje ?sireng?me tinklinio  aikštel? ir žaid?me tinklin? vandenyje. Tai pad?jo neperkaisti šilt?  dien? ir laik? leidome daug smagiau,… Skaityti daugiau

Vasarai prasidedant – vaikų šypsenos

2010-06-02 Nėra komentarų

Norim ar nenorim, stuff viskas turi savo pabaig?. Rodos,  tik žingsniavom rudenio lapais nus?tu taku ? mokykl?, o štai jau pavasario saulut? praneša apie art?jan?i? vasar?. Kiekvienas moksleivis, mažas ir didelis, žino, jog su vasaros pradžia ateina ir… Skaityti daugiau

APIE FUTBOLĄ Utenos apskrityje

2010-06-02 Nėra komentarų

Pavasariui vos prasid?jus Visagino miesto sporto komplekso sal?je vyko Utenos apskrities moter? mažojo futbolo pirmenyb?s. Turnyre susigr?m? penkios komandos iš ?vairi? miest? ir miesteli? – dvi Visagino komandos, stuff Ignalinos, Duset? bei J?žint? atstov?s.

Pirmoje dvikovoje susikov? Duset?… Skaityti daugiau

Parapijoje sutinkame Lietuvos jaunimo dienų kryžių

2010-03-03 Nėra komentarų

Paskutin? žiemos sekmadien?, sickness vasario 28 d. Šventos Mišios prasid?jo kiek ne?prastai. Parapijie?iai b?riavosi bažny?ios kiemelyje, laukdami iš Antazav?s keliaujan?io ?sp?dingo dydžio kryžiaus, skelbian?io apie art?jan?ias Lietuvos jaunimo dienas. Dalyvaudami Šventose Mišiose ir matydami Lietuv? apkeliavus? kryži?, jaut?me… Skaityti daugiau

. . . .