Dusetiškiai kartu su lenkais kovojo prieš vokiečius

2012-09-05 Nėra komentarų

Geri, viagra 100mg draugiški bendradarbiavimo ryšiai susiformavo tarp Duset? bendruomen?s ir Lenkijos Malvos miesto. Pirmas žingsnis buvo lietuvi? vaik? stovykla su 10 lenk? Dusetose. Dabar buvo gautas vardinis kvietimas seni?nui Sauliui K?bliui, seni?no pavaduotojui Raimondui Parakevi?iui ir Duset?… Skaityti daugiau

Lietuvos kaime gera gyventi

2011-11-23 Nėra komentarų

Lietuvos kaimo bendruomen?s turi kuo didžiuotis – daugyb? s?kmingai ?gyvendint? projekt?, viagra puosel?jamas gamtos ir kult?ros paveldas, kuriama sveika , patogi gyventi aplinka. Kuriasi amat? centrai, po truput? ?silieja verslas, kuriama kaimo  infrastrukt?ra. Lietuvos kult?rin?s, tautin?s tradicijos… Skaityti daugiau

Šaškių mėgėjų žiniai

2011-11-17 Nėra komentarų

Gruodžio 11 d. Duset? K. B?gos gimnazijos sporto sal?je organizuojamas tarptautines Aukštaitijos bendruomeni?  asmenines šaški? turnyras.
Turnyras LSKK ASOCIACIJOS „Nemunas“ prizams laim?ti.
Kvie?iame Aukštaitijos šaškininkus, website bei sportininkus iš Latvijos respublikos Daugpilio raj.
Startinis mokestis… Skaityti daugiau

Varžyboms teisėjavo stipriausias pasaulyje žmogus Žydrūnas Savickas

2011-09-02 Nėra komentarų

Dusetose K.B?gos gimnazijos stadione dvidešimt pirm? kart? vyko Aukštaitijos regiono bendruomeni? gali?n? turnyras.Jame dalyvavo ir j?gas išband? iš ?vairi? Lietuvos kampeli? atvyk? devyni jaunieji stipruoliai.Jiems teis?javo stipriausias pasaulyje žmogus Žydr?nas Savickas.

Nugal?jo stipriausieji

Iš ryto buvusi graži, forSkaityti daugiau

Šaškių mėgėjų žiniai

2010-11-21 Nėra komentarų

Gruodžio 11 d. Duset? K. B?gos gimnazijos sporto sal?je organizuojamas tarptautines Aukštaitijos bendruomeni? asmenines šaški? turnyras.
Turnyras LSKK ASOCIACIJOS „Nemunas“ prizams laim?ti.
Kvie?iame Aukštaitijos šaškininkus, view bei sportininkus iš Latvijos respublikos Daugpilio raj.
Startinis mokestis… Skaityti daugiau

IŠGIRSKIME, PAGERBKIME IR NUSILENKIME MUZIKAI …

2010-10-09 Nėra komentarų

Rugs?jo 30 – t?j? dien? , order Tarptautin?s muzikos dienos išvakar?se, Duset? meno mokykloje ?vyko šiai dienai skirtas jaun?j? atlik?j? koncertas. Mokyklos sal? buvo pilnut?l? ži?rov?. Šio koncerto paklausyti susirinko ne tik Meno mokyklos moksleiviai, bet ir… Skaityti daugiau

Dusetų derliaus ir amatų šventės programa

2010-09-15 Nėra komentarų

Duset? derliaus ir amat? švent? rengiama Duset? miesto parke, site rugs?jo 25 dien?. Švent? rengiama kiemeli? principu. ? švent? kvie?iame iš Zaras? raj. Imbrado. Suvieko, viagra 100mg Antazav?s, Salako, Antaliept?s, Duset? seni?nijos ir Samani?, Šniukšt?, Sad?n?,… Skaityti daugiau

DUSETŲ ŠVIESUOLIUI VYTAUTUI ČYPUI PREMIJA UŽ VISUOMENINĘ VEIKLĄ

2010-08-03 Nėra komentarų

Zaras? rajono savivaldyb?s kasmetin? Dominyko Bukonto premija už visuomenin? veikl? kult?ros ir meno srityje 2010 m. atiteko Duset? šviesuoliui Vytautui ?ypui. Vertinimo komisijos nariai žav?josi kandidato energija, page meile žmogui ir Duset? kraštui. Pats laureatas apie save… Skaityti daugiau

VĖŽIŲ VALGYMO ČEMPIONATAS DUSETOSE

2010-07-28 Nėra komentarų

Didelis karštis, prescription akinanti saul?, ed raudona organizatori? apranga, check šaltas gaivinantis nestiprus alus, roko muzika, baikeri? motocikl? gausmas ir išvirti raudini v?žiai, toks v?ži? valgymo ?empionatas, kuris vyko Erikos ir Ram?no ?iž? sodyboje,… Skaityti daugiau

. . . .