Jaunimo stovykla — „Antazavė 2011“

2011-09-02 Nėra komentarų

2011 m. rugpj??io 9-12 dienomis Antazav?s jaunimo klubas „Horizontas“ vykd? Zaras? rajono savivaldyb?s finansuot? projekt? Jaunimo stovykla — „Antazav? 2011“.

Projektas skirtas Antazav?s krašto jaunimui, cialis 40mg kurio metu buvo siekiama užtikrinti kaimišk? vietovi? jaunimo užimtum?,… Skaityti daugiau

Antazavės kultūros ir sporto festivalis

2011-08-19 Nėra komentarų

Paskutin? liepos savaitgal? vyko 16-asis Antazav?s kaimo  festivalis.      Penktadienio pavakar? po darb? antazaviškiai ir sve?iai rinkosi ? sen?j? mokyklos stadion?. Susirinkusieji l?kuriavo, information pills laukdami renginio pradžios. Ir štai svarbus akcentas:  riaumodamas atried?jo “zaporožietis”, viagra saleSkaityti daugiau

Viena moteris vadovauja septyniems vyrams

2010-04-19 Nėra komentarų

10 met? jubiliejus yra nedidelis, rx bet kas jei jis pravedamas šiltai, draugiškai, visus sve?ius ir ži?rovus mielai priimant, jis atrodo labai šventiškai ir ?sp?dingai. Taip atrod? Antazav?s kaimo kapelos jubiliejinis koncertas, ?vyk?s graž?, šilt? Atvelykio dien?. Kapela… Skaityti daugiau

Antazavės seniūnaičiai

2010-03-16 Nėra komentarų

2009-01-29 d. Zaras? rajono tarybos sprendimu Nr.T-7 Antazav?s seni?nijoje yra sudarytos 5 seni?naitijos:

1. Antazav?s pietin? seni?naitija – 245 gyventojai. Antazav?s kaimo gyventojai (kelio Antazav?-Dusetos, skirian?io gyvenviet?, sale pietin? dalis).

2. Antazav?s šiaurin? seni?naitija… Skaityti daugiau

Parapijoje sutinkame Lietuvos jaunimo dienų kryžių

2010-03-03 Nėra komentarų

Paskutin? žiemos sekmadien?, sickness vasario 28 d. Šventos Mišios prasid?jo kiek ne?prastai. Parapijie?iai b?riavosi bažny?ios kiemelyje, laukdami iš Antazav?s keliaujan?io ?sp?dingo dydžio kryžiaus, skelbian?io apie art?jan?ias Lietuvos jaunimo dienas. Dalyvaudami Šventose Mišiose ir matydami Lietuv? apkeliavus? kryži?, jaut?me… Skaityti daugiau

. . . .