Šventės Šlyninkos Vandens Malūne

2010-12-28 17:29

Šlyninkos Vandens Mal?no Bendruomen? sveikina visus su švent?mis – tikim?s, more about jog J?s? Kal?dos buvo džiugios ir šiltos, o Naujieji metai atneš daug laim?s, optimizmo ir ger? emocij?!

Norime kartu su visais pasidžiaugti ir pasidalinti šventiška nuotaika, šiemet taip gražiai ir jaukiai papuošusia m?s? sen?j? mal?n?. Turb?t kaip niekada spalvingai, šviesiai ir gausiai papuoštas mal?nas trauk? ne vieno sve?io ak?, o šalia ?rengta Kal?din? prakart?l? džiugino ir maž? ir didel?. Mal?no bendruomen? nor?t? labai pad?koti visiems prisid?jusiems prie šventin?s nuotaikos k?rimo ir ypating? pad?k? išreikšti Olgai Podolskienei, be kurios pagalbos neb?tume taip šventiškai ir gražiai pasipuoš? švent?ms.

Nor?tume visus visus Zarasiškius ir miesto sve?ius pakviesti užsukti pas mus, ir kartu pasidžiaugti didžiul?mis, baltomis sniego pusnimis prie mal?no, užšalusia ir šiuo met? laiku tylia Nikaja, ž?rin?iu mal?nu ir žinoma didele ir kupina šilumos Kal?dine prakart?le.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .