ŠVENTĖ DOVANOTA BRANGIAUSIEMS ŽMONĖMS

2010-05-05 16:04

Balandžio 30 – tosios dienos popiet? Duset? Meno mokyklos sal? buvo pilnut pilnut?l?. ?ia vyko gražiausia pavasario švent? – MOTINOS DIENOS pamin?jimui skirtas koncertas „B?kite laimingos, pill mielos mamos“.

„Kiekvien? dien?, mielosios, J?s atidarote savo širdies aruod? ir pažeriate visas g?rybes. Aruodas maž?ja. Kuo daugiau atiduodi, tuo jis pilnesnis. J?, matyt, pripildo žem?. Paukš?iai  parskrisdami ulbauja. Klausausi j? ir girdžiu tavo žodžius, mama. Kai man sunku, Tu visada šalia. Ieškau Tav?s savyje ir randu. Tiktai pasakyti apie tai ne visada sugebu“. Šiuos žodžius ir dar daug nuostabi? min?i? ir poezijos posm? išsak? koncerto „B?kite laimingos, mielos mamos.“ vedantieji Valda ir Vilius, Duset? K. B?gos gimnazujos moksleiviai.

Skub?dami gyventi mes iš ties? dažnai pamirštame, o kartais ir neišdr?stame pasakyti savo mamoms apie  meil?, prisirišim?, pagarb?, užuojaut?, apie tai, kad mama – tai pats svarbiausias žmogus  pasaulyje. Tod?l su džiaugsmu noriu parašyti, kad ši? popiet? koncertavusieji vaiku?iai spinduliavo džiaugsmu ir meile,  atlikdami  muzikos k?rinius išsak? visus savo širdel?se gyvenan?ius jausmus ir  padovanojo juos  savo brangiosioms – mamoms ir mo?iut?ms.

Susirinkusius pasveikino Duset? seni?no pavaduotojas Raimundas Parakevi?ius. Jis palink?jo mamoms ir mo?iut?ms sveikatos, laim?s – ir b?ti mylimomis ne tik per šventes, bet ir kiekvien? dien?.

Koncert? prad?jo lopšelio – darželio „Sartukas“ aukl?tiniai – keturme?iai  Ašvyda ir Donatas, kurie padainavo dvi daineles, skirtas mamyt?ms. J? pasirodymas buvo sutiktas audringais plojimais. Dvi daineles padainavo ir truput? vyresni lopšelio – darželio aukl?tiniai. Koncertavo didelis b?rys  fortepijono klas?s moksleivi?:  Vismant? Sinkevi?i?t? ir Greta Stankevi?i?t?, Rusn? Kaškauskait? ir Ad?l? Krikš?ionaityt?, Liucija Vaitukaityt?, Aist? Matiukait? ir Laura Lingyt?. „Šventin? polk?“ puikiai pagrojo akordeonininkai Eitvydas ir Mantvydas Merkiai, sud?tingus k?rinius atliko akordeoninink? kvartetas ir sekstetas.  Pirmos klas?s vokalinis ansamblis padainavo dain? „Mama“; jaunu?i? ansamblis pasveikino visas mamas daina „Rož? su sparniukais“; Livetos ir Aist?s duetas atliko dain? „Mama, kaip tu laikais“; jauni? ansamblis padainavo dain? „Širdis“. Pasirodym? užbaig? jungtinis choras, atlikdamas dain?  „Gimtin?s keliu“. Dainininkams akomponavo Živil? Kalasauskait?.

Koncertui vadovavo Valda Makauskait? ir Vilius Andriuškevi?ius. Koncertui dalyvius paruoš? mokytojai Vanda Normantien?, Dalia Deinien?, Juozas Švedas, Egl? Kuzmien?, Gražina Baranauskien?, Regina Gadliauskien?, Birut? Puslien? ir lopšelio – darželio „Sartukas“ muzikos mokytoja Sigita Gudonien?.

Mes, mamos ir mo?iut?s , Motinos dienos proga gavome nuostabi? dovan? – gražius žodžius, puiki? muzik? ir pasijutome mylimos ir pagerbtos.

Marija VARENBERGIEN?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,
  1. 2012-10-20 01:59 Yara:

    saka:xxxxxxxxx 14.01.2010 22:55:31 teica:labs raksts!!!(palīdzēji uarskztīt projektu muzikā!!!!!!Viesturs 01.03.2008 01:45:35 teica:Kontrabass ir foršs.Šis raksts arī ir foršs.Labprāt uzzinātu arī kaut ko vairāk par šī instrumenta dzīvi mūsdienās.edijs 27.02.2008 16:30:10 teica:Nu ne jau par visām lietām un tēmām cilvēkam ir nepieciešamība izteikt komentāru.Te jau nav draugi .Gribēji,lai autore blakus raksta nosaukumam iekavas ieraksta: Iekomentējiet lūdzu rakstiņu ?:)Blūms 26.02.2008 14:20:04 teica:vidējam-proporcionālajam interneta sērfotājam jau vienmēr ir slinkums kaut ko lasīt, tie grib mazus virsrakstiņus un bildītes hehesadaļa raksti ir priekš cilvēkiem, kas meklē specifisku informāciju, kas vēlas ko uzzināt un kam interesē džezs un viss par un ap to saistītaisNora 26.02.2008 14:09:34 teica:Nu, kuriem interesee, tie izlasa.Anns 25.02.2008 23:26:26 teica:Man liekas rakstus neviens nekomente jo visiem slinkums tadus palagus lasit

Rašyti komentarą

. . . .