Su šv. Velykomis

2010-04-02 09:43

Kristaus prisik?limo ir m?s? dvasios atgimimo švente sveikinu savo parapijie?ius ir visus mielus “Duset?” skaitytojus.

Pavasar? nutirpus sniegui, cost skubame tvarkyti šventorius, pharmacy kiemus, viagra buy nes akis badyte bado per žiem? susikaupusios šiukšl?s. Jei neprisiruošim, nesp?sim, jos užžels žole, bet niekur nedings.

Linkiu, kad velykiniu metu apvalytume ir savo s?žin?, sutvarkytume santykius su Dievu, artimais ir tolimais žmon?mis. Laiku neišspr?stos problemos ilgainiui lyg ir pasimirš, bet trukdys gyventi džiug? Dievo vaik? gyvenim?.

Visiems geros valios žmon?ms linkiu džiaugtis švaria aplinka ir tyra širdimi.

2010 m. šv. Velykos

Kun. Stasys Tamulionis

Antazav?s klebonas

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .