Stasiuko mugė

2010-04-27 21:40

Nepasididžiuokite, symptoms atvykite maži ir dideli dalyvauti, pirkti, parduoti, pamainikauti savo rank? darbo dirbiniais, ?kio rakandais, kaimiškais skan?stais. Smagiai šv?sime svog?n? dien?, sveikinsime Stases ir Stasius. Atidarymas 11 val. gegužes 8d. „Šlyninkos vandens mal?ne“.

Laukiame J?s?!

www.slyninkosmalunas.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .