Socialinio verslumo ir inovacijų konferencija BizZz’13!

2013-08-20 20:18

Bizz PlakatasJau antrus metus Antaliept?s sl?nyje, cialis 40mg Zaras? rajone, buy information pills rugpj??io 23-25 dienomis, kvie?iame susitikti su pažangiausiais žmon?mis 3 dien? renginyje. Nuo ?domiausi? pranešim?, diskusij? iki naktinio žygio, lauž?. Viskas tam, jog kiekvienas dalyvis tur?t? galimyb? ?silieti ? k?rybos s?kur?, atverti prot? naujoms id?joms, o galb?t ir atrasti b?d? kaip jas paversti tikrove.

Socialinio verslo konferencija tradiciškai vyksta nuostabiame Zaras? krašte, Antaliept?je kartu su žymiausiomis Lietuvos socialinio verslo žvaigžd?mis.

 

 

Rengin? organizuoja:

Nacionalinis socialin?s integracijos institutas
Socialin?s apsaugos ir darbo ministerija
Investuotoj? forumas
Socialin?s ir ekonomin?s pl?tros centras
NVO Avilys
Zaras? rajono jaunimo visuomenini? organizacij? s?junga „Apskritas stalas“
Renginio partneriai:
British Council

Jaunimo reikal? departamentas prie Socialin?s apsaugos ir darbo ministerijos

Kurk Lietuvai Jaun?j? profesional? programa

 

 

Iki pasimatymo!

BizZz’13 komanda

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .