ZARASAI – mažoji Lietuvos Šveicarija

2010-03-25 08:08

Žmonij? visada trauk? žmogaus išbandymo reikalaujantys žygdarbiai: pažinti svetimus kraštus, approved kopti ? aukštus kalnus, pakilti ? or?,  kosmos?.To tikslo, to siekimo neatbaid? nei amžiai, nei aukos, nei sunkumai. Visada atsirasdavo pasiryž?li?, kurie siekdavo naujo, nežinomo, nepaž?stamo.

Viena iš toki? žmogaus pažinimo sri?i?, atradim? ir išš?kio viet? yra aviacija. Tad aviacijos entuziast?  trokštan?i? atsipl?šti nuo žem?s pastangomis „mažojoje Lietuvos Šveicarijoje“- Zarasuose 1996-aisiais buvo ?k?rtas Zaras? aviaklubas. Šis klubas ne tik apjung?  sklandymo ir parašiutinio sporto m?g?jus, bet ir  keli? miest? gyventojus: iš Zaras?, Visagino, D?kšto bei Daugpilio .

Savo gyvavimo laikotarpiu  Zaras? aviaklubas dalyvavo ?vairiose švent?se: Ignalinoje organizuotame „Šerifo atostog?“ koncerte,  „Visagino country“. Taip pat Zaras? aviaklubas organizavo rengin? skirt? Dariaus ir Gireno 70 met? skrydžiui per Atlant? pamin?ti, bei Zaraso ežero didžioje saloje buvo organizuotas šou „Buli? kautyn?s“. 2006 metais rugpj??io 5 d. Zaras? aviaklubas šv?sdamas savo  dešimtme?io jubiliej? Zarasie?iams padovanojo „sparnus…..“ surengdamas aviacijos švent? Dimitriški? aerodrome. Klubo nariai taip pat dalyvauja kituose miestuose organizuojamose aviacijos švent?se bei varžybose.

Ar tau neb?t? ?domu iš paukš?io skrydžio pamatyti gimtuosius Zarasus, pajusti skrydžio svaigul?, kai turi galimyb? palenktyniauti su paukš?iu?  Zaras? aviaklubas tau suteiks toki? galimyb?. Tu gali kaskart pasigrož?ti Zaras? kraštovaizdžiu, kuris  pavasar? – vienoks, vasar? kitoks, ruden? žavintis bei stebinantis savo spalvomis.

Siekiant  pl?toti aviacijos sport? Zaras? aviaklubas ir toliau nor?t? rengti  aviacijos sporto šventes, varžybas bei ?empionatus, tod?l kvie?iame Zaras? bendruomen?s narius aktyviau ?sijungti ? aviatori? gretas ir garsinti Zaras?  vard? ne tik Lietuvoje bet ir užsienyje.

B?tume labai d?kingi tiems kurie mus paremtu materialiai bei finansiškai pervesdami ? m?s?

s?skaita 2%

M?s? s?skaita  LT  587300010002614035 Swedbanke, Im. k  293203840.

Už suteikt? param?  iš anksto esame d?kingi. ? mus galite kreiptis tel. 8686 32252 arba rašyti ? el. pašt?:  munka2002@one.lt

Zaras? aviaklubas 2009m.

Zarasai -- paukš?io skrydis

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .