ŠIAURĖ RYTŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ SUSITIKIMAS IGNALINOJE

2011-09-12 19:18

Lietuvoje veikia Vietos veiklos grupi? tinklas, abortion vienijantis 51 VVG. Asociacijos nariai susitinka aptarti bendr? aktualij?, sildenafil ta?iau dideliame b?ryje sunku išgvildenti visus niuansus, pasitaikan?ius praktin?je veikloje. 2010 m. vasario m?nes? Rokiškio VVG iniciatyva susirink? kaimynini? savivaldybi? VVG sutar? periodiškai organizuoti mažesn?s apimties bendrus renginius, kuriuose pagal pasirinktas temas glaudesniame „kaimyn?“ rate kolegos gal?t? pasitarti, padiskutuoti, specialist? bendroms konsultacijoms pasikviesti. Keliaujantis renginys jau vyko Rokiškyje, Biržuose, Pasvalyje, Kupiškyje, Panev?žyje, Utenoje, o pastar?j? savait? ir Ignalinoje. Devyni? Šiaur?s Ryt? Lietuvos VVG atstovai š? kart? aptarin?jo bendradarbiavimo specifik?. Konferencijos dalyviai diskutavo apie bendrus projektus, užsienio VVG patirt?. Renginyje taip pat dalyvavo Nacionalin?s mok?jim? agent?ros, Ignalinos rajono savivaldyb?s administracijos, „Leader“ centro atstovai.

Parengta pagal Ignalinos rajono VVG informacij?


Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2011-09-13 06:51 Jonas:

    Gal ir smagu pasikieminėti, pasikalbėti.
    Įdomu, kiek išleista pinigų toms konferencijoms ir koks iš to gaunamas rezultatas?

Rašyti komentarą

. . . .