Saugi kaimynystė – saugios bendruomenės pagrindas

2010-05-25 21:28

Tokia tema vyko Zaras? rajono savivaldyb?je Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Zaras? rajono policijos komisariato organizuota konferencija – diskusija. Suteikti žini? apie darbo su bendruomene galimybes ir metodus organizuojant ir vykdant prevencin? veikl?, recipe skatinti visuomen?s aktyvum? ir pilietiškum?, skleisti „Saugios kaimynyst?s“ id?jas – tokie pagrindiniai buvo konferencijos tikslai.

? konferencij? pakviesti seni?nai, seni?nai?iai, bendruomeni? atstovai, visuomenin?s tarybos prie Utenos apskrities VPK Zaras? rajono policijos komisariato nariai, policijos r?m?jai, kaimynini? rajono atsakingi policijos pareig?nai išklaus? pranešimus apie saugios aplinkos formavimo poreik? ir ypatumus, saugios kaimynyst?s grupi? k?rimo galimybes ir perspektyvas, policijos bei savivaldyb?s ind?l? ? saugios gyvenamosios aplinkos formavim?, atsak? ? konferencijos dalyvi? pateiktus klausimus.

Pranešim? apie Savivaldyb?s ind?l? ? saugios gyvenamosios aplinkos formavim? perskait? Zaras? rajono savivaldyb?s meras Arnoldas Abramavi?ius. Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas Arvydas Veikšra kalb?jo apie saugios aplinkos bendruomen?se formavimo perspektyvas, o Zaras? miesto seni?nas – apie saugios kaimynyst?s grupi? ?k?rim? Zaras? rajono seni?nijose.

Diskusijos rezultatas – konferencijos dalyvi? nuomon?, kad iniciatyv?, pirmiausia, turi rodyti bendruomen?. Nuo jos iniciatyv? ir glaudaus bendradarbiavimo su policija, seni?nija, rajono Savivaldybe priklauso daugelis gyvenimo kokyb?s rodikli?: saugi ir patogi gyventi aplinka, saugios kaimynyst?s užtikrinimas, saugios kaimynyst?s grupi? k?rimas, aktyvus bendruomeninis gyvenimas.

Arvydas Veikšra,

Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .