Sartų ežere žuvys buvo pasislėpusios

2010-03-18 01:26

Ankstyv? pirm? kovo sekmadien? automobiliai v?l vyko link  Duset? hipodromo, troche kur kaimo turizmo sodybos teritorijoje vyko tradicin?s, medical jau 10 kart? surengtos Aukštaitijos bendruomeni? poledin?s ž?kl?s varžybos.

Dalyvius g?sdino netik?tai stiprus šaltukas, vilnie?iai net nesp?jo atvykti, bet dalyvi? susirinko kaip niekuomet daug. Skai?ius rekordinis – 53 dalyviai, j? tarpe pirm? kart? keturios moterys. Daugiausia, net 10 dalyvi? atvažiavo iš Mol?t?, taip pat dalyvavo žvejai iš Utenos, Zaras?, Rokiškio rajon?. Dalyvi? ir ži?rov? geros nuotaikos nesugadino net tai, jog nebuvo gero kibimo.

Nugal?tojas Algimantas Kalinauskas iš Utenos per du etapus sugavo tik 1,717 kg žuvies, antras buvo Gintautas ?iukšius iš Mol?t?, sugav?s 1,417 kg, tre?ias liko Algis Bakanas iš Rokiškio rajono sugav?s 1,367 kg. Daugiausia ? protokol? teko rašyti nulius. Nepasisek? ir šeimininkams dusetiškiams – tai pirmos varžybos, kai dusetiškiai nepateko ? prizinink? gretas. Žinomas sportininkas Pranas Vadišius buvo šeštas, o Giedrius Šakalys septintas.

Moter? tarpe I viet? už?m? Rimut? Švilpin?, antra buvo Raimonda Š?eplinskien? iš Mol?t?, tre?i? viet? užem? Vil? Sinkevi?ien? iš Zaras?. Švilp?, Veseli? ir Sinkevi?i? šeimos apdovanotos specialiais prizais skirtais geriausioms šeimoms. Aktyviausiai bendruomenei skirta taur? atiteko  Šlyninkos vandens  mal?no bendruomenei, antra buvo Rokiškio rajono Laš? bendruomen?. Vyriausias varžyb? dalyvis buvo dusetiškis Napalys Urbonas, o jauniausias Ernestas Daškevi?ius iš Mol?t?. Paguodos prizas atiteko Martynui Veseliui iš Zaras?.

Varžybas r?m? LKSKA „Nemunas“, Duset? seni?nija, Duset? bendruomen?, Duset? kult?ros namai, Ignalinos kredito unija, UAB „Kalija“, UAB „Ersofta“, kaimo turizmo sodyba „Pasart?l?“. Apdovanojimus ?teikin?jo Duset? seni?nas Saulius K?blys, Duset? bendruomen?s pirmininkas Rimas Vaitukaitis, Ignalinos kredito unijos Zaras? padalinio vadov? Snieguol? Bo?iarovien? ir UAB „Kalija“ direktorius Aurimas Kuzma. Renginio dalyviai buvo vaišinami sumuštiniais, karšta arbata, buvo išvirta karšta žuvien?, norintieji  nemokamai m?gavosi pirtimi ir kubilu.

Renginio ?vertinimas buvo aiškus – susitiksime sekan?iais metais.

Sporto klubo „Ainiai“ pirmininkas Vytautas ?ypas

Nuotraukos Gintaro Sinkevi?iaus


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .