Salakas

2010-10-09 19:08

Ar dažnai tau kyla mintys pasivaikš?ioti po Salak? nakt?? Tamsos baim?, buy sunki dienos darb? našta vakare traukia prie lovos, o laukiantys rytdienos r?pes?iai anksti užgesina šviesas salakie?i? trobose.

Salake gim? stebuklas. Tu gali j? matyti , neišeidamas iš savo kiemo ar net pro savo trobos lang?…. Art?jant prie Jos, šimtamet?s , žvelgiant pro šimtame?i? klev? kamienus, apima pagarbi baim?, nepaaiškinama mistika.

Ir staiga Ji netik?tai nušvinta prieš tavo akis visa savo didybe. O šventoriuje tvyro absoliuti tyla ir nenusakoma ramyb?. Nakties tamsoje švytintis Jos bokštas šauna ? virš?, kol žvilgsnis pasiklysta juodame danguje. Bet kas gi ?ia? ?d?mi akis pastebi danguje didžiul? Jos šeš?l?…O štai dar vienas! O šalia – dar! Ir dar vienas!

Dangaus didyb? leidžiasi ? žem?, o žemiškasis Jos didingumas kyla aukštyn… Ar tu J? matei? Paži?r?k – Ji gražesn?…

L.Sadauskas

Foto L. Sadausko

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .