Ruošiamės pavasario šventėms

2010-03-14 11:39

Ši? met? Kovo 13 dien? bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“ susirinko ? amat? namus aptarti art?jan?i? pavasario šven?i?. Aptar?me  Šv. Velyk?, ampoule „Stasiuko mug?s“ organizavim?, dalinom?s mintimis, bei id?jomis apie j? šventim?. Taip pat vyko nauj?  nari? pri?mimas i bendruomen?.

Susirink? bendruomen?s nariai: šeimomis, po vien?, maži ir dideli smagiai leidome laik?. Amat? name, skaniai kvep?jo kepamos duonos kvapas, vaiku?iai ?d?miai steb?jo, kaip vašku  dažomi kiaušiniai ir patys band? juos marginti. Suaug? prisimin? pra?jusiu šven?i? ?sp?džius, buvo ži?rimos nuotraukos ir video filmai apie užgav?ni? švent?, bei poledin?s žukl?s ant Sart? ežero varžybas, kuriose dalyvavo m?s? bendruomen?. Džiaugiam?s prisimin? gražias akimirkas ir smagiai praleist? laik?.

Nauj? nari? pri?mime šauniai pasirod? šeimynos. Dainavo savo kurybos dainas, deklamavo eil?raš?ius. Vaišinom?s labai skaniais jaun?j? šeimininki? Sabinos, Evelinos ir Agn?s pyragais. Ragavome Zaraso ežero stint?.

Džiaug?m?s sub?r?  nuostab? ir aktyv? bendruomen?s kolektyv?, ir tikim?s, jog „Šlyninkos vandens mal?no“ bendruomen? papildys nauji nariai.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .