Regiono kaimiškųjų vietovių gyventojų apklausa

2015-03-31 07:25

ApklausaZaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?, sick rengdama regiono VVG dvisektor? strategij?, atlieka gyventoj? poreiki? tyrim?. Tyrimas atliekamas siekiant išsiaiškinti galimas vietos projekt? poreikio tendencijas 2014 – 2020 m. finansiniame laikotarpyje.

Apklausa yra anonimin? ir visi J?s? pateikti atsakymai bus panaudoti tik statistinei analizei kartu su kit? apklaust?j? atsakymais.

Paspaudus nuorod? Zaras?-Visagino regiono VVG gyventoj? nuomon?s tyrimas kvie?iame regiono kaimiškosiose vietov?se gyvenan?ius gyventojus atsakyti ? klausimus, pažymint tinkamus atsakymus arba parašant savo atsakym?.

 Zaras? – Visagino regiono VVG informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .