Prekyboje pasirodė spalio mėnesio „Aukštaitiškas formatas”

2010-10-09 18:40

Naujajame žurnalo numeryje  Arvydas Lingaitis nagrin?jo banko „DnB NORD” Utenos skyriaus vadovo, buy information pills mol?tiškio Sauliaus Jauneikos atleidimo iš darbo istorij?, healing aiškinosi, recipe kod?l naujuoju vadovu tapo Nerijus Stasiulionis.

Jonas Junevi?ius tekste „Antaliept?s perspektyva – Utenos miegamasis rajonas“ raš? apie dabartin?  Antaliept?s gyvenim?, pasakojo miestelio istorij?.

„Amžiaus bylose” aprašomos dvi kraupios istorijos – Sveta Vitkien? pasakoja, kaip 2007-aisais Anykš?i? rajone siaut?jo žmogžudys Stanislovas Orda, o Elvyra Sabalyt? aprašo 1972-?j? aviakatastrof? Utenos rajone, Gaiveni? kaime. Žurnalist?, rašydama apie aviakatastrof?, kalbino gyvus t? ?vyki? liudininkus.

Atlikdamas provokacij? Arvydas Lingaitis „reikalavo”, kad politikai gr?žint? išmokas už žem?. Provokuot? asmen? reakcijos aprašytos tekste „Politikai ? tiesiogines išmokas ?sikib? dantimis ir nagais”.
Žurnalo „veidas” – dalininkas, profesorius Arvydas Šaltenis. Iš Utenos rajono kilus? meninink? kalbino Sigita Obelevi?i?t? („Arvydo Šaltenio vaikyst? kvep?jo obuoliais”).
Sporto puslapyje pristatyta Utenos „Juventus“ krepšinio komanda, pateikti ?domiausi LKL ?empionat? skai?iai.

Naujajame „Aukštaitiško formato” numeryje rasite ir kitas  tradicines rubrikas – redaktor?s Gražinos Šmigelskien?s skilt?, psichologo Olego Lapino tekst?, „Be diktofono” (Linas Bitvinskas „Nepriklausomyb?s pabaiga?”), trumpas žinias, pliusus ir minusus.

1 lit? 99 centus kainuojantis žurnalas prenumeruojamas ir parduodamas Utenos apskrityje, Panev?žyje, Kupiškyje, Ukmerg?je, Vilniuje. „Aukštaitiškas formatas“ leidžiamas nuo 2007 met?.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .