PIEŠKIME SU MARTA

2010-09-20 19:08

Šiandien (rugs?jo 20 d.) mes (devintokai) kartu su aštuntokais ir dešimtokais lank?m?s Gražut?s regioninio parko direkcijoje, shop kur parko darbuotojai Marta ir Vytautas sureng? mums užsi?mimus – kaip pasigaminti spalvas iš gamtoje randam? medžiag? – augal?, purchase j? dali?, akmen? ir kitos medžiagos. Aš iš dilg?li? pasigaminau žali? daž? ir piešiau varl?.

Tatjana Semionova

Šie užsi?mimai man labai patiko jau vien d?l to, kad teko vaikš?ioti gamtoje ir ieškoti lap?, uog?, s?kl? ?vairiems dažams ir spalvoms gaminti. Sugr?ž? visi, savo „grob?“ išb?r?me ant stalo ir, visas g?rybes sur?šiav?, vir?me viralus, kad išgauti spalvas. Kol vieni vir? spalvas, kiti gramd?me nuo akmen?li? iš Rudosios versmel?s r?d?, kuri? sumaiš? su kiaušinio tryniu, gavome rud? spalv?. O juod? sutrint? angl? sumaiš? su kiaušinio tryniu, gavome juod?. Visiems buvo labai smagu, nes mes ne tik nupieš?me piešinius, bet ir patys išmokome pasigaminti ekologiškus gamtinius dažus.

Dominykas Druteika

Mes pamat?me, kaip greitai ir lengvai gali pasigaminti gamtines spalvas. Iš anglies ir kiaušinio gausi juod?, o iš m?lyni? uogien?s ir anglies – violetin?.

Julija Bajarova

Vir?me dažus iš ?vairi? žoli?, gavosi labai daug ir ?vairi? spalv?, pieš?me ?vairius piešinius, kuriuos smagu bus pamatyti stende. Man labai patiko. Lauksiu kit? toki? gamtini? išvyk? ir užsi?mim?.

Greta Juršyt?

Šiandien sužinojau, kaip gaunamos nat?ralios spalvos. Patiko su jomis piešti, rinkti gamtin? medžiag?. Dariau tai pirm? kart?, tod?l man labai patiko.

Justinas Visockas

B?tinai reik?jo pririnkti dilg?li?, klevo, beržo ir liepos lap?, o iš Rudosios versmel?s – rud? akmenuk?, kurie nekaip kvep?jo… Aš nupiešiau žemuog?, kuri man primena prab?gusi? vasar?. Buvo ?domu, lauksiu kito susitikimo.

Egl? Uoselyt?

L. Sadausko nuotraukos

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .