Page 3 of 8

KVIEČIAME Į SUSITIKIMĄ

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau  – VVG) rengdama 2023–2027 m. vietos plėtros strategiją, kviečia Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių gyventojus, verslo subjektus, NVO ir vietos valdžios atstovus dalyvauti susitikime, skirtame Zarasų seniūnijos finansavimo poreikių identifikavimui.

Plačiau

Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupė kviečia į susitikimus seniūnijose

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), rengdama 2023 – 2027 metų vietos plėtros strategiją, kviečia į susitikimus Zarasų rajono savivaldybės seniūnijų gyventojus, bendruomenes, verslo subjektus, nevyriausybinių organizacijų atstovus, ūkininkus, įstaigų darbuotojus ir visus, kuriems rūpi, kaip Zarasų rajono kaimiškosios teritorijos bus vystomos artimiausius 5 metus. Plačiau

Zarasų – Visagino regiono vietos plėtros strategijos rengime – ypatingas dėmesys socialinei sričiai

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), rengdama 2023–2027 metų vietos plėtros strategiją, kuri Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių kaimiškosiose vietovėse bus įgyvendinama bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, vasario 14 d. į darbinį susitikimą pakvietė Zarasų rajono socialinių paslaugų teikėjus, socialinius darbuotojus ir specialistus, susiduriančius su įvairių amžiaus grupių, fizinių ir psichologinių galimybių asmenų socialiniais poreikiais. Plačiau

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ PLĖTRAI 2023-2027 M. – BEVEIK 2 MLN. EUR

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) pradeda rengti 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją ir kviečia Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių gyventojus, verslo subjektus, NVO ir vietos valdžios atstovus dalyvauti apklausoje, kuri reikalinga teritorijos socialinei, ekonominei bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizei atlikti. Surinkti duomenys bus naudojami identifikuoti Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės kaimo vietovių vystymo kryptis, nustatant strategijos prioritetus, ES paramos finansavimo priemones ir veiklos sritis. Plačiau

2022 m. įgyvendintų projektų aprašymas

Šniukštų kaimo kartų bendrija 2022 m. įgyvendino 3 projektus, finansuojamus valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, kurių prioritetinė veikla – kaimo bendruomenei svarbaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams ir visuomeninio, pilietinio bei ekonominio aktyvumo skatinimas ir tuo pačiu kaimo vietovės, kaip gyvenamosios vietos patrauklumo didinimas. Plačiau

Mokymai bendruomenių lyderiams ir nariams

Zarasų rajono bendruomenių asociacija partnerio teisėmis dalyvauja Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos Lietuvoje „Aktyvių piliečių fondas“ finansuojamame projekte „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ . Projektas Nr.K1-01-IP-D-355. Projekto vykdytojas – VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas. Plačiau

« Older posts Newer posts »