Nevyriausybinių organizacijų finansinio savarankiškumo ugdymas

2016-05-06 13:40

BendruomenesZaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s tarpregioninio bendravimo projekte ?kurta asociacija „Bendruomeni? renginiai“  ?gyvendina projekt?, price kurios tikslas – stiprinti nevyriausybini? organizacij? ir bendruomeni? finansin? savarankiškum?. Jau šio m?nesio pabaigoje ar birželio m?nesio pradžioje nevyriausybini? organizacij? ir bendruomeni? atstovams  planuojamas seminaras „Finansinis NVO ir bendruomeni? savarankiškumas“.

Dažnai tokiuose mokymuose yra teigiama, viagra buy jog finansinis NVO savarankiškumas yra tuomet, treat kai yra daug ?vairi? organizacijos finansavimo šaltini?, ta?iau dalis organizacij? veiklai palaikyti gaunam? pajam? nevyriausybinis sektorius uždirba iš paslaug? ar savo nari? pagamint? produkt? ar suvenyr?. Daugelis NVO ir bendruomeni? atstov? gali pasi?lyti savo gaminius ar paslaugas, ta?iau neturi galimybi? kur tai padaryti. Tod?l, siekiant praktiškai paraginti NVO ir bendruomenes dalyvauti ir išbandyti savo galimybes, bus organizuojamos NVO ir bendruomeni? gamini? bei paslaug? mug?s.

Bendruomen?s, nevyriausybin?s organizacijos savo verslumo galimybes gali išbandyti ir š? savaitgal? vyksian?ioje švent?je „Stanislovas – Cibulinis – 2016“ Šlyninkos vandens mal?no bendruomen?je, kurios metu ne tik sodinsime svog?nus, b?sime liaudiško muzikavimo festivalio „S?los muzikantai“ dalyviais, bet ?ia veiks ir ?vairi? gamini? liaudišk? gamini? mug?.

 

Asociacijos „Bendruomeni? renginiai“ informacija

Daugiau informacijos  telefonu ( 8 609 97118)

 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .