Neįprastas sportas Dusetose

2013-08-06 07:14

546Duset? miesto viename iš  gražiausi? kampeli?, more about  Pauliaus Širvio parke, clinic buvo surengtos Lietuvos virv?s traukimo ?empionato III etapas. Tai ne?prasto sporto šaka, kuri išsirutuliojo iš m?g?jiško sporto. Visuose renginiuose rengiamos virv?s traukimo atrakcijos. Šis renginys labai m?giamas kaimo švent?se.   ?teisinus virv?s traukim? kaip sporto šak?, ji tapo žymiai patrauklesn?. Komand?  sudaro aštuoni dalyviai. Viena rungtis vadinama MIX kategorija, kuri? sudaro keturi vyrai ir keturios moterys. Prieš varžybas rengiama ?domi atrakcija – tai komand? sv?rimas, tai  – kai visa komanda užlipa ant svarstykli? ir fiksuojamas svoris, o dalyviai „suženklinami“.

Lietuvos virv?s traukimo ?empionato III etape Dusetose, dalyvavo 17 komand? penkiose svorio kategorijose iš Panev?žio, Šiauli?, Jonavos, Rokiškio, J?žint?, Kurš?n?.

Varžybos buvo vykdomos prie dviej? virvi?. Pirmame take kovojo iki 540 kg svorio kategorijos moterys, antrame – iki 680 kg sveriantys  vyrai.  Moter? varžybose didesnio pasipriešinimo nesulauk? daugkartin? šalies ?empion?, Europos ir Pasaulio ?empionat? dalyv? Panev?žio rajono „Š?lsmo“komanda. Antroje vietoje liko Šiauli? rajono Kurš?n?, tre?ioje – Rokiškio rajono J?žint? komandos. Vyr? 680 kg svorio kategorijoje vyko žymiai atkaklesn?s kovos, Jonavos „Gekono“ komanda pogrupio susitikime ?veik? nugal?toja tapusia Panev?žio VTK „?žuolas“ I-?j? komand?, deja po atkaklios kovos finale jai pralaim?jo. Treti liko Kurš?niškiai. Pasibaigus 540 M ir 680 V svorio kategorij? traukimams, ?vyko ši? kategorij? nugal?toj? ir prizinink? apdovanojimai. Moter? komand?  virvi?  trauk?joms be priz? ir diplom? buvo ?teiktos etapo r?m?jos Vlados Pestinien?s I? „Krautuv?l?“ paruoštos g?li? puokšt?s.

Varžybas t?s? sunkiausi 750 kg svorio kategorijos vyrai ir 560 kg svorio kategorijos iki 18 met? jaunimas (komandos sud?tyje gali dalyvauti ir merginos). Jaunimo tarpe po pirmojo rato kov? Šiauli? rajono SK“ Meškui?iai“ ir Panev?žio rajono Ramygalos gimnazija surinko po keturis taškus. Antrajame rate tarpusavio kovoje iškovojusi pergal? etapo nugal?toja tapo Ramygalos gimnazijos komanda, tre?ioje vietoje liko Šiauli? rajono Kurš?n? jaunimo komanda.

.           Apdovanojimus prizininkams ir nugal?tojams  ?teik? LVTF prezidentas Juozas Širvinskas, jam talkino Zaras? rajono mišk? ur?das Rimantas Jurevi?ius, Zaras? Sporto centro direktorius Nikolajus Gusevas. Varžybas steb?jo: einantis Duset? seni?no pareigas-seni?no pavaduotojas Raimundas Parakevi?ius, Duset? SK „Ainiai“ prezidentas Vytautas ?ypas ir sve?iai iš Rokiškio sporto centro.

Lietuvos virv?s traukimo federacija d?koja Lietuvos VT? III-o etapo pravedimo r?m?jams:  Zaras? savivaldybei, Zaras? sporto centrui, Zaras? mišk? ur?dijai, Duset? seni?nijai,  Duset? meno galerijai, Sart? regioniniam parkui, SK „Ainiai“ ,V. Pestinien?s I? „Krautuv?l?“, taip pat Virv?s traukimo federacijos prezidentas nuoširdžiai d?kojo Duset? seni?nui Sauliui K?bliui, pavaduotojui Raimondui Parakevi?iui  ir sporto klubo „Ainiai“ prezidentui Vytautui ?ypui  ir pasi?l? ir sekan?iais metais surengti Dusetose vien? iš ?empionato etap?.

Varžyboms vadovavo Tarptautin?s kategorijos teis?jas Eugenijus Deksnys,  teis?javo LVTF teis?jai.

Varžybose dalyvavo virv?s traukimo federacijos prezidentas Juozas Širvinskas,   Zaras? savivaldyb?s tarybos  narys Rimantas Jurevi?ius, atvyko pasiži?r?ti Rokiškio sporto vadov? delegacija, kur bus surengtas IV ?empionato etapas.

Rengin? organizavo virv?s traukimo federacija, jos atstovas Eugenijus Deksnys. Rengin? r?m?  Zaras? rajono savivaldyb?, Duset? seni?nija, Zaras? ur?dija, Duset? sporto klubas „Ainiai“, Duset? dail?s galerija, Sart? regioninis parkas, I? Vlados Pestinien?s „Krautuv?l?“, Zaras? sporto centras.

Sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Vytautas ?ypas

Nuotraukos Reginos Barzdait?s.

Jūs galite rašyti komentarą
 1. 2018-08-27 04:50 porno365tube:

  My relatives always say that I am killing my time here at web, but I
  know I am getting knowledge everday by reading such fastidious articles.

 2. 2018-09-04 16:31 description:

  This drug is utilized to take care of erection dysfunction,
  a medical term for having issue with erection. when you
  are performing take all the time on the globe and you will add items
  to the web shopping cart application aand then make payment employing a secure website.
  Meanwhile, the veins that might usually ccarry that blood
  away close up and shut down.

Rašyti komentarą

. . . .