Nei žvyno, nei uodegos Utenoje

2015-02-25 17:28

zvejybasZaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?, pilule ?gyvendindama projekt? „Zaras? ir Visagino ŽRVVG bei Utenos  ŽRVVG regioninis bendradarbiavimas“ Nr. 4RTB-9-13-1 pagal Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007-2013 m. veiksm? programos ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra“ priemon? „Regioninis ir tarptautinis žuvininkyst?s vietos veiklos grupi? bendradarbiavimas“, organizuoja teorin?-praktin? poledin?s (sportin?s) ž?kl?s seminar? Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono bei Utenos žuvininkyst?s regiono atstovams.

 

Seminaras  ?vyks 2015 met? vasario 28 d. 9 val.  Utenos raj., Leli?n? seni?nijoje, Stabulanki? km, Aknyst?lio ežero pakrant?je

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .