ZARASŲ – VISAGINO REGIONO KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ PLĖTRAI 2023-2027 M. – BEVEIK 2 MLN. EUR

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupė (toliau – VVG) pradeda rengti 2023-2027 m. vietos plėtros strategiją ir kviečia Zarasų rajono ir Visagino savivaldybių gyventojus, verslo subjektus, NVO ir vietos valdžios atstovus dalyvauti apklausoje, kuri reikalinga teritorijos socialinei, ekonominei bei aplinkos situacijos ir gyventojų poreikių analizei atlikti. Surinkti duomenys bus naudojami identifikuoti Zarasų rajono ir Visagino savivaldybės kaimo vietovių vystymo kryptis, nustatant strategijos prioritetus, ES paramos finansavimo priemones ir veiklos sritis. Plačiau

2022 m. įgyvendintų projektų aprašymas

Šniukštų kaimo kartų bendrija 2022 m. įgyvendino 3 projektus, finansuojamus valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis, kurių prioritetinė veikla – kaimo bendruomenei svarbaus pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams ir visuomeninio, pilietinio bei ekonominio aktyvumo skatinimas ir tuo pačiu kaimo vietovės, kaip gyvenamosios vietos patrauklumo didinimas. Plačiau

Mokymai bendruomenių lyderiams ir nariams

Zarasų rajono bendruomenių asociacija partnerio teisėmis dalyvauja Europos Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos Lietuvoje „Aktyvių piliečių fondas“ finansuojamame projekte „Vietos bendruomenių pilietinio aktyvumo ir demokratinio dalyvavimo galimybių didinimas“ . Projektas Nr.K1-01-IP-D-355. Projekto vykdytojas – VšĮ Lietuvos regioninių tyrimų institutas. Plačiau

Švarus vanduo, maistas ir oras – gyvybės ir sveikatos šaltiniai!

Aplinkos sveikata – vienas pagrindinių bendruomenės bei Visuomenės sveikatos rėmimo programos uždavinių! Pagal rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonę Zarasų rajono bendruomenių asociacija įgyvendina projektą „Švarus vanduo, maistas ir oras – gyvybės ir sveikatos šaltiniai!“. Projekto tikslas – gyvenamosios aplinkos sveikatinimas ir sveikos gyvensenos propagavimas. Plačiau

Baibių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą

2022 metais Baibių kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Geros durys – šiltesnis pastatas“. Projektas įgyvendintas pagal Zarasų rajono savivaldybės programos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Plačiau

« Older posts