Maža mokykla – dideli laimėjimai

2010-03-31 08:29

page Gust?, pharm Justina, order Živil? su mokytoja” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/03/konkurso-nugal?tojos-Vilt?-Gust?-Justina-Živil?-su-mokytoja-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Kovo 26 dien? Utenos muzikos mokykloje ?vyko 9-asis respublikinis fortepijonini? ansambli? konkursas ,,Muzikin?s akimirkos“. Konkurse dalyvavo 42 fortepijoniniai ansambliai iš visos Lietuvos: Alytaus, Birštono, Elektr?n?, Kauno, Vilniaus, Ukmerg?s, Kupiškio, Ignalinos, Pabrad?s, Zaras? ir Duset? muzikos ir meno mokykl?.

Duset? meno mokykla ? š? konkurs? delegavo net keturis fortepijoninius ansamblius, kuriuos paruoš? vyresnioji mokytoja Regina Gadliauskien?. Tai pirm? kart? tokiame rimtame konkurse dalyvaujantis Kamil?s Matiukait?s ir Simonos Deinyt?s fortepijoninis ansamblis bei Aist?s Matiukait?s ir Lauros Lingyt?s, Gust?s Pužait?s ir Vilt?s Rimdeikait?s, Justinos Deinyt?s ir Živil?s Kalasauskait?s fortepijoniniai ansambliai.

Kruopštus, nuoseklus ir nuoširdus Duset? meno mokyklos vyresniosios mokytojos Reginos Gadliauskien?s ir jos mokini? darbas mokslo met? b?gyje buvo vainikuotas puikiais rezultatais.

Justinos Deinyt?s ir Živil?s Kalasauskait?s techniškas  ir labai muzikalus                   A. Cha?aturiano ,,Valso“ ir K. Cha?aturiano ,,Gaudyni?“ atlikimas kompetentingos komisijos, kuriai vadovavo profesor? V. Vitait?, buvo ?vertintas laureat? diplomu. Šio ansamblio pasirodymas sužav?jo ir ži?rovus. Viena klausytoja savo simpatijas išreišk? apdovanodama atlik?jas ir j? mokytoj?  rank? darbo seg?mis-boruž?l?mis.

Gust?s Pužait?s ir Vilt?s Rimdeikait?s puikiai atliktos A. Diabelio ,,Sonatina“ ir          A. Borodino polka ,,Elena“ joms peln? diploman?i? vardus.

Džiaugiam?s puikiais mokytojos Reginos mokini? pasirodymais ir linkime ateityje dar daug  graži? muzikini? akimirk?  ir laim?jim?.

Straipsnelis ir nuotraukos Dalios Deinien?s

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: , ,

Rašyti komentarą

. . . .