Lietuvos Dvasios Konferencija

2010-06-16 07:13

Kvie?iame ? Lietuvos Dvasios (meno, illness religijos, price filosofijos, mind politikos, moral?s, teis?s, ugdymo(si), verslumo, lyderyst?s, Lietuvos ?vaizdžio ir lietuviškosios tapatyb?s) Konferencij?, vyksian?i?  birželio 18 ir 19 dienomis Duset? Meno mokyklos sal?je.

PROGRAMA

Birželio 18 dien? (penktadien?)

10.00 Konferencijos dalyvi? užsiregistravimas

10.20 Atidarymas, leidinio „Tavo LDK strategija: Lietuvos Dvasios Kanonas?“ pristatymas

(lietuvišk? tekst?, kol kas be vertim?, žr. svetain?je http://www.kurybinetalka.lt/LDK/)

10.30–15.00 Lietuvos Dvasios Kryp?i? interpretacijos, diskusijos, meditacijos:

10.30 menas

11.15 religija

12.00 filosofija

12.45 politika

13.30 moral?

14.15 teis?

15.00 Rami popiet? ir turiningas vakaras Duset? krašte…

Birželio 19 dien? (šeštadien?)

Gaivus rytas miškuose, pievose, prie upeli?, paežer?se, vandenyje

11.00–14.00 Lietuvos Dvasios Kryp?i? interpretacijos, diskusijos, meditacijos:

11.00 ugdymas(is)

11.45 verslumas

12.30 lyderyst? (vadyba)

13.15 lietuviškoji tapatyb? ir Lietuvos ?vaizdis

14.00 Konferencijos apibendrinimas, dalyvi? apdovanojimas, laisvi pokalbiai

15.00 Konferencijos pabaiga

Galite klausti ir/ar registruotis elektroniniu paštu tavoldk@takas.lt arba telefonu 8~385 56340.

Duset? jaunimo klubas „LDK p?dsekiai”

Konferencija yra baigiamoji paprojek?io „Laisvoji Duset? Kolegija – atviras jaunimo ugdymo(si) centras“ dalis. Veiklos finansuojamos pagal EUROPOS EKONOMIN?S ERDV?S FINANSINIO MECHANIZMO IR NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO SUBSIDIJ? SCHEM? „NEVYRIAUSYBINI? ORGANIZACIJ? SEKTORIAUS STIPRINIMAS LIETUVOJE“.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .