Liepos mėnesio žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris

2010-07-13 20:24

Skaitytojus pasiek? liepos m?nesio žurnalo „Aukštaitiškas formatas“ numeris.

Žurnale aprašytas D?kšto miestelis, see ? 13 klausim? atsak? Zaras? klebonas Remigijus Kavaliauskas, viagra approved o tekste „Zaras? meras Briuselyje groja pirmu smuiku“ pasakojama, kaip ES Region? pl?tros komitete dirba Arnoldas Abramavi?ius.

Šio numerio „veidas“ – buv?s Mol?t? meras, dabar Seimo narys Valentinas Stundys. Žurnale spausdinamas žurnalist?s Jolantos Matkevi?ien?s interviu su šiuo politiku.

Rubrikoje „Tema“ žurnalist? Elvyra Sabalyt? pasakojo apie daikt?, statini? ir automobili? šventinimo tradicijas Utenos apskrityje.
Žurnale pateikiamas Valentino Matvejenko reportažas iš teismo pos?džio, kuriame nagrin?jama paskutinio Lietuvos partizano Antano Kraujelio nužudymo byla. Antrajame tekste „Pasmerkim amžiams brolžudyst?“ pokario tema, anykšt?nas Bronius Pilkauskas pasakoja, jog Lietuvos  partizanai žud? nekaltus žmones
M?nesinis žurnalas „Aukštaitiškas formatas“ parduodamas daugumoje Utenos apskrities prekybos viet? bei Vilniuje, Panev?žyje, Ukmerg?je, Kupiškyje.  Žurnalo kaina vos 1 litas 99 centai.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .