Kvietimas teikti paraiškas

2012-12-04 17:04

Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? kvie?ia vietos pareišk?jus teikti paraiškas pagal Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos parengt? 2007-2013 met? strategij?.

Kvietimo teikti vietos projekt? paraiškas dokumentacija skelbiama interneto svetain?se www.zvzrvvg.lt. ir www.nma.lt. Paraiškas galima teikti iki 2013 m. vasario m?n. 28 d.

Daugiau informacijos …. Zarasu ir Visagino ZRVVG kvietimas Nr 1 2012-12-03

Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s vietos veiklos grup?s

administracija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .