Kviečiame į seminarą

2010-07-12 13:56

Liepos 8 dien? Valstybiniam turizmo departamentui prie ?kio ministerijos paskelbus projekto EDEN (angl. European Destinations of Excellence) „Lietuvos turizmo traukos vietov? 2010. Darnusis vandens turizmas“ nugal?tojus ir patraukliausia Lietuvos vandens turizmo vietove pripažinus  Zaras? krašt?, pharmacy  ženkliai padaug?jo besidomin?i? apgyvendinimo paslaugomis Zaras? rajone.

Dažnas Zaras? krašto gyventojas pagalvoja, more about jog ir jis gal?t? teikti tokias paslaugas, try ta?iau nežino, kokius reikalavimus turi jos atitikti, kokius dokumentus ar leidimus ?sigyti.

Zaras? verslo ir Zaras? turizmo informacijos centrai, ?gyvendindami Zaras? savivaldyb?s administracijos finansuojam?  Verslumo ugdymo, turizmo ?vaizdžio formavimo ir jaunimo inicityv? program? š.m. liepos 20 d. 10 val. 305 kab. S?li? a. 22, Zarasai (Zaras? verslo informacijos centro patalpose) organizuoja seminar?  “Kaip teikti apgyvendinimo paslaugas Zaras? rajone”.

Seminaras nemokamas. Kvie?iame aktyviai dalyvauti. Registruotis galima el. paštu verslas@zarasai.lt, tel. 37052, 37050.

Zaras? verslo informacijos centro direktor?
NIjol? Elena Šukštulien?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:
  1. 2012-09-24 05:42 Raimond:

    Liepa 22 d, 2009Matyt, tai ir gali būti vienintelis ciiuzvliotas žingsnis tai atsiprašymas. Nes jeigu Lietuva pradės deportuoti azerbaidžano piliečius sakydama, kad pastarijei pripažįsta kokią kitą valstybę, nes pas juos yra viza, tai bsu absurdas.

Rašyti komentarą

. . . .