Kviečiame į seminarą „ES parama verslui kaime – galimybės ir perspektyvos”

2011-11-03 06:34

Š.m. lapkri?io 8 d., price visus besidomin?ius verslo k?rimo bei pl?tros galimyb?mis kaimiškose vietov?se, malady kvie?iame ? seminar? „ES parama verslui kaime – galimyb?s ir perspektyvos”. Seminar? ves kompetentingi Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos specialistai. Seminaras vyks Zaras? verslo informacijos centro mokym? sal?je (S?li? a. 22, cialis 40mg 305 kab). Renginio pradžia – 10 val. Kvie?iame dalyvauti ne tik visus verslininkus iš kaimišk? vietovi?, bet ir ?kininkus, kaimo bendruomeni? narius.

Primename, kad šiuo metu Nacionalin? mok?jimo agent?ra kvie?ia teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007–2013 met? programos priemones „Parama verslo k?rimui ir pl?trai“, ”Per?jimas prie ne žem?s ?kio veiklos“.

Evaldas Dumbravas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .