Kviečiame į seminarą “Verslo steigimas ir planavimas: aktualiausi klausimai pradedantiems verslą”

2010-06-09 17:33

Kaip ?steigti ?mon?? Koki? ?mon?s form? geriausiai pasirinkti? Kokie yra mokes?iai ir kaip juos teisingai sumok?ti? Kur galima gauti paramos pradedant savo versl?? Kas gali suteikti nemokamas konsultacijas pradedant savo versl?? Šiuos ir daug panaši? klausim? sau nuolat užduoda žmon?s, dosage siekiantys užsiimti verslu arba naujai prad?j? savo veikl?.

Š.m. birželio 17 d., Zaras? verslo informacijos centras kvie?ia ? nemokam? seminar? „Verslo steigimas ir planavimas: aktualiausi klausimai pradedantiems versl?“. ? seminar? kvie?iame visus planuojan?ius prad?ti savo versl?.

Seminaro dalyviai bus supažindinti su mokes?iais prad?jus savo versl?, pristatytas ?mon?s k?rimo ir registravimo procesas, paramos verslui galimyb?s, pristatytos kitos verslo aktualijos siekiantiems prad?ti savo versl? tiek miesto, tiek ir kaimo teritorijoje. Seminar? ves Valstybin?s mokes?i? inspekcijos Švietimo ir konsultavimo skyriaus darbuotojai ir Zaras? verslo informacijos centro darbuotojai.

Seminaras vyks Zaras? VIC mokym? sal?je (S?li? a. 22, 305 kab.). Seminaro pradžia – 10 val. Registracija b?tina. Registruotis galima telefonu 37050, 8 674 20192, el. paštu vic@zarasai.lt.

Maloniai kvie?iame dalyvauti. Renginys nemokamas.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .