KVIEČIAME DALYVAUTI TEMINIŲ KAIMŲ PROJEKTO ĮVADINIAME RENGINYJE!

2010-11-02 15:09

Vš? Ignalinos AE regiono pl?tros agent?ra, viagra lapkri?io 8 d. 14.00 val. kvie?ia ? projekto „Teminiai kaimai“ ?vadin? seminar?, pills kurio metu bus pristatytas pradedamas projektas, prisistatys jame dalyvausiantys keturi Zaras? rajono kaimai: Antaliept?, Didžiadvaris, Šlyninka ir Vajasiškis. Bus suorganizuota ir paroda, kurioje min?ti kaimai pristatys savo gaminius, nuotraukas iš kaimo bendruomen?s rengini? ir pan.

Renginys vyks Zaras? rajono savivaldyb?s mažojoje sal?je.

Projektas iš dalies finansuojamas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sien? programos l?šomis.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .