Kviečiame dalyvauti mugėje

2016-05-31 19:49

DSC06217 2016 m. geguž?s 28 d., pills šeštadien?, Zaras? kurortinio sezono atidarymo metu,   Zaraso ežero pakrant?je nuo Bajor? g. iki tilto ? Zaraso ežero Didži?j? sal?,  nuo 10 val. veiks liaudies meno k?r?j? ir amatinink? bei kaimo bendruomeni? ir NVO paslaug?  mug?. Bus pristatomos edukacin?s veiklos. Kvie?iame dalyvauti, pristatyti savo dirbinius ir j? gamyb? švent?s dalyviams bei sve?iams.

 

Asociacijos „Bendruomeni? renginiai“ informacija

Daugiau informacijos  telefonu ( 8 609 97118,  673 39379)

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .