Kviečiame dalyvauti mugėje Dusetose

2016-06-20 22:49

muge Seliu a 12016 m. birželio 25 d., discount šeštadien?, Kraštie?i? švent?s Dusetose  metu,   miesto aikšt?je prie Duset? amat? centro nuo 10 val. iki 15 val. veiks liaudies meno k?r?j? ir amatinink? bei kaimo bendruomeni? ir NVO paslaug? mug?. Bus pristatomos edukacin?s veiklos. Kvie?iame dalyvauti, pristatyti savo dirbinius ir j? gamyb? švent?s dalyviams bei sve?iams.

 

Asociacijos „Bendruomeni? renginiai“ informacija.

Daugiau informacijos  telefonu (8 609 97118, 8 673 39379)

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .