Kviečiame dalyvauti mugėje

2016-08-10 09:22

Is fociko CD 6672016 m. rugpj??io 13 – 14 dienomis, medications nuo 10 val., S?li? aikšt?je (D. Bukonto skvere) vyks tautodail?s mug?, kurioje maloniai kvie?iame dalyvauti tautodailininkus, amatininkus ir kitus liaudies meno k?r?jus, kaimo bendruomenes ir NVO.

Visus kvie?iame aktyviai dalyvauti, pristatyti savo dirbinius  miesto švent?s dalyviams bei sve?iams.

 

Asociacijos „Bendruomeni? renginiai“ informacija

Daugiau informacijos  telefonu ( 8 609 97118,  673 39379)

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .