Kviečia mugė „Auksinis ruduo“

2016-09-27 21:08

DSC024392016 m. spalio 1 d. (šeštadien?) Zarasuose, sildenafil S?li? aikšt?je, ailment nuo 9 val. vyks ?kinink?, tadalafil amatinink? ir kaimo bendruomeni? mug? ,,Auksinis ruduo“. Mug?je bus pristatytos Zaras? rajono seni?nij?, bendruomeni?, ?staig?, mokykl? sukurtos kompozicijos tema ,,Auksinis ruduo“. Visos kompozicijos bus ?vertintos, gražiausios –  nominuotos.

Mug?s metu bus apdovanoti konkurso ,,Met? ?kis – 2016“ nugal?tojai ir gražiausi? rajono sodyb? šeimininkai. Vyks prekyba ?kinink? išaugintu derliumi, dekoratyviniais kr?mais, vaismedžiais, m?sos ir žuvies produktais bei kitais gard?siais.

Visus mug?s dalyvius linksmins rajono liaudišk? kapel? ir šoki? kolektyvai.

Visus kvie?iame aktyviai dalyvauti, pristatyti savo dirbinius ir išaugint? derli? mug?je.

Asociacijos „Bendruomeni? renginiai“ informacija

Daugiau informacijos  telefonu ( 8 609 97118,  673 39379)

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .