Kaip pomėgis suburia naują bendruomenę

2013-08-05 04:33

Line step2 Linijiniai šokiai aktyviai ?siveržia ? zarasiški? laisvalaik?. Pasibaigus projektui „K?ryba – mano viltis“ projekto dalyviai neišsibarst?, ampoule o susib?r? ? nauj? bendruomen? Zaras? rajone – linijini? šoki? studij? „Line step“, kuriai vadovauja iniciatyvi šoki? entuziast? Jurgita Mikutavi?ien?.

Šiuo metu bendruomen?s kolektyve linijinio šokio meno mokosi nemažas b?rys zarasie?i?. Kolektyvas aktyviai dalyvauja rajoniniuose ir tarptautiniuose šoki? renginiuose, festivaliuose. Jau per pirm?j? pusmet? kolektyvo nariai dalyvavo ne viename koncerte. ?simintiniausi – kurortinio sezono atidarymo švent? Zarasuose ir linijini? šoki? festivalis ,,J?ras l?nija – 2013“, vyk?s Latvijoje (Saulkrasti).

Latvijos linijini? šoki? asociacijos prezident?s Dzintros Roz?t?s kvietimu važiavome ? ?sp?ding? dviej? dien? linijini? šoki? festival?. Dienos buvo k?rybingos ir ?temptos: mok?m?s nauj? salsos, rumbos, valso, airišk?, rytietišk?, country šoki? judesi?, profesionalios mankštos element?, šokio improvizacij? ir choreografijos ypatum?. Šokio judesi? subtilybes pristat? ne tik profesional?s Latvijos linijini? šoki? šok?jai, bet ir j? treneriai. Pasirodym? vakar? kiekvienas kolektyvas šoko savo ?domiausi? linijini? šoki? kompozicij?. Džiugu, kad sulauk?me didelio pasisekimo: buvome šiltai sutikti publikos ir festivalio dalyvi?. Ne mažiau ?sp?dinga buvo ir šio kasmetinio renginio kulminacija. Saulei leidžiantis visi festivalio dalyviai šoko du linijinius šokius sustoj? viena linija palei j?r?.

Smagi ir turininga išvyka mus paskatino aktyviau ?silieti ? Zaras? rajono bendruomeninio gyvenimo s?kur?. Rugpj??io 16 dien? „Line step“ kolektyvas planuoja organizuoti tarptautin? linijini? šoki? forum? (Lietuva – Latvija), kurio metu bus dalijim?si gerosios praktikos pavyzdžiais linijiniuose šokiuose. Rugpj??io 17 dien? dalyvausime XX –ajame tarptautiniame kantri muzikos festivalyje ,,Visagino country – 2013“.

Ateityje „Line step“ bendruomen? neapsiribos tik šoki? mokymusi, bet organizuos ?vairius renginius, koncertus, festivalius, k?rybines stovyklas. Tuomet dalyviai tur?t? galimyb? ne tik poilsiauti, susipažinti su m?s? kraštu, ?ia veikian?iomis bendruomen?mis, bet ir aktyviai repetuot? naujus šokius, ruošt? ?domias programas. Tik veikdami kartu ?prasminsime bendruomeniškumo id?jas ir puosel?sime Zaras? krašto kult?rines saviveiklos tradicijas!

Svetlana Veikšrien?,

Bendruomen?s, linijini? šoki? studijos

„Line step“ nar?

 

Nuotraukos iš bendruomen?s archyvo

Nuotraukose – bendruomen?s šven?i? akimirkos

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .